Konference o paliativní péči se ptala, kdy ukončit léčbu

17. 06. 2020

Prodlužování marné léčby mnohdy nemusí znamenat zvýšení kvality života pacienta. Jak tedy určit, kdy ještě léčit? Co jiného je možné pacientům nabídnout? Na tyto a další otázky odpovídali odborníci z řad předních českých lékařů v rámci konference věnované problematice paliativní péče.

Současné pokroky v medicíně prodloužily délku léčby závažných onemocnění, zároveň se však výrazně zkrátila doba závěru života po ukončení neúspěšné léčby.

V praxi se setkáváme s tím, že v případě těžkých onemocnění, zejména onkologických, zbývá nemocným mnohdy jen posledních pár dnů života. Tím se zkracuje i čas pacientů například na smíření a rozloučení se svými blízkými. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se už pacient rozloučit vůbec nestihne,“ uvedla Leona Martinková, vedoucí Střediska zdravotních služeb a Hospicové péče Caritas, a dodala: „Přitom i po ukončení marné léčby má pacient možnost odborné lékařské péče mobilního hospice, navíc doplněné i o péči dalších odborníků včetně podpory pečující rodině.

Pro Olomoucký kraj, který spolu s Hospicovou péčí Caritas odbornou konferenci organizoval, je téma paliativní péče jednou z dlouhodobých priorit. Na jejím systematickém zlepšování začalo hejtmanství pracovat jako jedno z prvních v Česku.

Letos hejtmanství navýší peníze k zajištění péče na více než osm miliónů korun. Peníze poslouží nejen na samotný výkon ošetřovatelské péče, ale například i na vzdělávání lékařského i nelékařského personálu, který se o nevyléčitelně nemocné stará. Koncepce paliativní péče Olomouckého kraje pak počítá s tím, že postupně vznikne ve všech okresech alespoň jeden poskytovatel každé z forem paliativních služeb.

Umírání je téma, které je pořád trochu tabu. My jsme se ho rozhodli prolomit a otevřeně o paliativní péči mluvit, jedině tak ji dokážeme zlepšit. A mě těší, že první pozitivní výsledky už jsou vidět. O krajské projekty na podporu paliativní péče je totiž velký zájem,“ uvedl uvolněný člen zastupitelstva Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský.

Konference o paliativní péči se ptala, kdy ukončit léčbu


Poslední změna 17. 06. 2020 10:14:02