Konference o Česko – polské spolupráci

14. 06. 2022

Mezi hlavní body konference patřila prezentace programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, jehož celková alokace ve výši 167 mil. Eur umožní financovat projekty v oblastech prevence bezpečnosti řízení rizik, ochrany životního prostředí, podpory udržitelného cestovního ruchu, dopravní infrastruktury, institucionální spolupráce a fondu mikroprojektů. V programovém období 2021 – 2027 bude možné připravovat projektové záměry také do nové samostatné prioritní osy pro Podnikání, jejímž cílem je zlepšení přístupu k inovačním a výzkumným/výzkumně-rozvojovým službám (přeshraniční zprostředkování výzkumných služeb). Nejvyšší podíl z celkové alokace (tj. 40 %) bude směřován do prioritní osy 2: Cestovní ruch.

Účastníci byli také seznámeni s činností krajského kontaktního místa pro česko-polskou spolupráci, která mimo jiné zahrnuje konzultace s potenciálními žadateli, pomoc s přípravou projektových záměrů, hledání přeshraničních partnerů projektu, přípravu seminářů pro žadatele a další činnost krajského kontaktního místo.

Prezentována byla rovněž činnost Společného sekretariátu, Fondu mikroprojektů, metody zjednodušeného vykazování výdajů a příklady dobré praxe z minulého programového období let 2014 – 2020.

 Konference o Česko – polské spolupráci
 Konference o Česko – polské spolupráci
 Konference o Česko – polské spolupráci
 Konference o Česko – polské spolupráci
 Konference o Česko – polské spolupráci
 Konference o Česko – polské spolupráci
Soubor typu pptx1. Činnost regionálního kontaktního místa Olomouckého kraje(462,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdf2. Fond(y) mikroprojektů Česká republika – Polsko(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdf3. Program Interreg Česko – Polsko 2021-2027(599,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdf4. Centrum pro regionální rozvoj České republiky(1,5 MB)stáhnout


Poslední změna 14. 06. 2022 09:06:51