Konference

20. 05. 2019

V pondělí 13. 5. 2019 jsme uspořádali konferenci "Vzdělávání pro budoucí úspěch“, kterou vnímáme jako další zásadní příspěvek Olomouckého kraje pro rozvoj regionu na platformě krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a jako zásadní příspěvek Olomouckého kraje k tématu Průmysl 4.0 nebo také Vzdělávání 4.0.

Konference měla za cíl seznámit účastníky s aktuálně zpracovanými strategiemi rozvoje vzdělávání na národní i regionální úrovni a s aktuálními trendy v oblasti digitálního vzdělávání, a to prostřednictvím nejnovějších moderních metod, aplikací a digitálních pomůcek, které budou představeny v rámci programu konference. Naší ambicí bylo rovněž dát možnost nahlédnout do prostředí vzdělávání v digitálním světě s jeho pozitivy i negativy prostřednictvím vystoupení špičkových odborníků na tvorbu inovačních strategií a strategií ve vzdělávání. Dalším cílem této konference byla v souladu se zpracovaným krajským akčním plánem podpora polytechnického vzdělání a tím pádem i podpora rozvoje Olomouckého kraje.

Citujeme z úvodního slova pana Hynka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje:  „Vláda České republiky prostřednictvím Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 deklaruje, že podpora vědy, výzkumu a inovací se nestane pouhou frází, ale zcela konkrétní aktivitou, která bude řízena ambicí zařadit se během dvanácti let mezi inovační lídry Evropy a stát se zemí technologické budoucnosti. Stejně tak bychom my v Olomouckém kraji chtěli naši výkonnost v sílícím konkurenčním prostředí rozvíjet, a to především tím, že budeme mířit na finální výrobu, technologická řešení a služby založené na znalostech. Tato konference je o vzdělávání pro budoucí úspěch, o vzdělávání na všech různých úrovních. Naším cílem je otevírat témata rozvoje regionu, ale i představ a vizí významných hráčů v oblasti terciárního vzdělávání. Proto vítáme, že dnes představí své aktuální vzdělávací programy a své vize o vzdělávání v budoucnosti také všechny naše regionální vysoké školy.“

Věříme, že naše konference přinesla účastníkům z řad zástupců škol i sociálních partnerů mnoho nových informací a podnětů pro další práci, a to nejen na dopoledním společném jednání v hlavním sále BEA centra, ale i na doprovodných praktických workshopech v přilehlých saloncích.

Prezentace, program, fotografie a odkaz na záznam konference naleznete ve složce Pořádané akce.

dsc-1646.jpg


Poslední změna 20. 05. 2019 15:14:46