Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji byla schválena Radou Olomouckého kraje

20. 02. 2018

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy byla  dne 19. 2. 2018 schválena Radou Olomouckého kraje usnesením č. UR/35/18/2018. Koncepce řeší provázanost místních, regionálních i nadregionálních cyklistických tras, zpracování informačního systému cyklotras v kraji a obsahuje také návrh opatření ke zvýšení využití cyklostezek jako alternativního způsobu dopravy.


Poslední změna 29. 03. 2018 12:43:01