Koncepce (open)datového portálu Olomouckého kraje

03. 11. 2022

Olomoucký kraj zadal zpracování „Koncepce (open)datového portálu Olomouckého kraje. Koncepci zpracovala katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po dohodě zadavatele a autora nabízíme tuto koncepci široké veřejnosti k seznámení s problematikou datových portálů a otevřených dat. Věříme, že její zpřístupnění pomůže k lepšímu pochopení této problematiky a podpoře zájmu o sdílení dat.

Koncepci najdete zde


Poslední změna 03. 11. 2022 06:49:37