Komunitární programy

Jedná se o tzv. „peníze přímo z Bruselu“, tedy o dotace, které přidělují přímo jednotlivá ředitelství Evropské komise. V období 2014 – 2020 je na komunitární programy z evropského rozpočtu vyčleněno přes 200 mld. EUR.

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle a formy spolupráce by měly přesáhnout národní zájmy a dopad by měl být celoevropský.

Mezi nejzajímavější patří následující programy:

Přístup k dalším komunitárním programům je velmi omezen, jedná se o programy určené především pro národní orgány. V ojedinělých případech mohou být příjemci i další subjekty zaměřené na specifickou oblast (např. poskytování humanitární a rozvojové pomoci, dobrovolnictví, oblast zdraví). Pro další informace v těchto případech doporučujeme kontaktovat národní organizace působící ve vaší oblasti činnosti nebo zjistit, jaké aktivity přímo podporuje Evropská komise.

Pracovníci Olomouckého kraje jsou připraveni Vám poskytnout informace k Vašemu projektovému záměru i pomoci při hledání partnerů pro realizaci projektu.

Ucelený přehled informací o komunitárních programech lze nalézt také zde.

Aktuality

14.11.2022 - Máte zájem o dotace z evropských programů?

Máte zájem o dotace z evropských programů? Pak neváhejte a registrujte se na náš seminář, kde vám přiblížíme informace o dotačních možnostech z Mezinárodního visegrádského fondu, programu Kreativní Evropa, Erasmus+, programu Občané, rovnost, práva a hodnoty, Česko-německého fondu budoucnosti a Středoevropské iniciativy.

Máte zájem o dotace z evropských programů?

27.04.2018 - Elektronická publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty. Brožura obsahuje dotační tituly, u nichž může být sama obec příjemcem dotace, u nichž se obec může zapojit jako partner jiného subjektu, a také ty, které mohou být zajímavé pro příspěvkové organizace. Společným znakem většiny těchto programů je jejich mezinárodní rozměr. To znamená, že podporují projekty, kde dochází ke spolupráci partnerů z různých členských i nečlenských zemí EU.

27.04.2018 - Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací

Olomoucký kraj uspořádal ve čtvrtek 26. dubna 2018 v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje seminář k vybraným rámcovým programům Evropské unie na podporu výzkumu a inovací. Seminář byl určen širokému spektru potencionálních žadatelů, jako jsou malé a střední podniky, vědecká a výzkumná centra, komerční společnosti nebo subjekty působící v leteckém sektoru.

Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací

03.04.2018 - Seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Olomouckým krajem Vás srdečně zvou na seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací, který se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 10:30 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

05.10.2017 - Olomoucký kraj uspořádal seminář ke komunitárním programům

Olomoucký kraj uspořádal ve středu 4. října seminář pro žadatele na téma komunitární programy. Zástupci Technologického centra Akademie věd České republiky a Ministerstva životního prostředí předali zástupcům veřejnoprávních, soukromých a neziskových institucí praktické informace k možnostem čerpání grantů v evropských programech HORIZONT 2020, LIVE a COSME. Odpolední část semináře byla určena především zástupcům neziskových a kulturních organizací. Zástupci Úřadu vlády České republiky a Kanceláře Kreativní Evropa představili programy Evropa pro občany a Kreativní Evropa.

Olomoucký kraj uspořádal seminář ke komunitárním programům

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Marta Novotná

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1202


Poslední změna 14. 11. 2022 08:36:36