Komise pro dopravu

1.

Seitlová Jitka, RNDr.
předsedkyně komise

seitlovaj@senat.cz nám. T. G. Masaryka 11,
750 02 Přerov
736 491 225

2.

Bednář Roman, Ing.

romanbednar.spk@gmail.com Rejhotice 123, 788 11 Loučná nad Desnou 602 539 041

3.

Daněk Petr, Ing. arch.

petrdanek@mujmail.cz    

4.

Hruban Jaromír, Ing.

hrubanj@gmail.com V. Nováka 725/16,
798 11 Prostějov
777 709 394

5.

Lónová Tereza, Ing.

lonovatereza@gmail.com Sad míru 1262, 783 91 Uničov 777 942 656

6.

Mikeš František, Ing.

mikes@mikotrans.cz U Cukrovaru 736/3A, 783 71 Olomouc 603 411 206

7.

Navrátil Tomáš, Ing.

navrato@gmail.com    

8.

Novák David, Mgr.

david.novak@pirati.cz

   

9.

Novotný Vilém, Ing.

vilemnovotny1@centrum.cz

   

10.

Ostrčil Tomáš, Ing.

ostrcil.tomas@seznam.cz Nám. Dr. M. Tyrše 19/2, 751 17 Horní Moštěnice  

11.

Pivoňka Luděk

sti.pivonka@centrum.cz Třebovská 50,
789 85 Mohelnice
777 122 140

12.

Skládal Miloslav, Ing.

skladalmi@email.cz    

13.

Štefková Michaela, Bc.

matijabaca@seznam.cz    

14.

Štencl Lubomír

lub.stencl@centrum.cz Bartoňov 15,
789 63 Ruda nad Moravou
739 338 490

15.

Tužín Tomáš, Ing.

tomas.tuzin@post.cz Trávník 1315/28,
750 02 Přerov
777 631 395

16.

Urban Václav, Ing.

vaclav.urban.jr@gmail.com

Lipovská 1164/46,
790 01 Jeseník

584 498 152

17.

Vykydal Jiří

vykydal.jiri@seznam.cz Libivá 76, 789 85 Mohelnice 777 884 755

18.

Zmeškal Miloš

     

19.

Žák Zdeněk

zdenek.zak@pirati.cz   777 080 459

Tajemník komise

Mgr. Kateřina Richterová

samospráva ve veřejné dopravě
Odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení veřejné dopravy
   585 508 600 k.richterova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 14.p, kancelář: 1411


Poslední změna 30. 07. 2021 09:35:54