Klimatická změna a její důsledky pro vodu v naší krajině

Datum22. 01. 2020
Místo konánípřednáškový sál VKOL, Bezručova 3, Olomouc
WWWwww.vkol.cz/kalendar-akci-prihlaska.php?akce=klimaticka-zmena-a-jeji-dusledky-pro-vodu-v-nasi-krajine
OrganizátorVědecká knihovna v Olomouci

V posledních letech Česká republika čelí extrémní fluktuaci počasí, která se projevuje jak bleskovými povodněmi, tak dlouhými periodami sucha. Tyto jevy však nejsou pouhým důsledkem probíhající klimatické změny, současná situace je rovněž výsledkem dlouhodobého využívání naší krajiny, která není schopna zadržovat a akumulovat vodu. Důvodem jsou především nevhodné hospodaření na zemědělských půdách a v lesích, regulace toků a narušený malý koloběh vody. Adaptace na klimatické změny a prevence dalších škod vyvolaných povodněmi a suchem vyžadují změnu našeho myšlení a alternativní přístup k využívání krajiny. Vhodný management vody v krajině ale vyžaduje holistický přístup, založený na obnově a ochraně celé krajiny, ne jen vybraných částí.

Začátek v 17 hodin.

Přednáší doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., z katedry ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci.

Přednáška proběhne v rámci výstavy Voda–sucho, která bude k  vidění od 10.–31. 1. 2020 v Galerii Biblio.

Doporučujeme se předem přihlásit.

Klimatická změna a její důsledky pro vodu v naší krajině


Poslední změna 17. 01. 2020 15:38:09