KLASTR MEDCHEMBIO

Klastr chce dlouhodobě působit jak v České republice, tak v mezinárodním měřítku jako struktura podpory výzkumu a podnikání v oblasti biologicky aktivních látek. Hlavní cíle je možno shrnout následovně:

  • poradenská činnost pro česká vědecká pracoviště v oblasti přenosu technologií,

  • vznik spin-off firem v dané oblasti,

  • zhodnocení duševního vlastnictví,

  • organizace testování látek,

  • převod mezi laboratoří a poloprovozem,

  • certifikace a legislativa,

  • investice v dané oblasti,

  • rozvoj regionu,

  • kontakty se zahraničními komerčními partnery.

Aktuální počet členů naleznete zde: https://medchembio.cz/clenove-klastru

Kontaktní údaje:

MedChemBio - zájmové sdružení právnických osob

Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc - Holice

e-mail: info@medchembio.cz

www.medchembio.cz

Ředitel sdružení: Mgr. Ing. Arnošt Rybář

e-mail: arnost.rybar@medchembio.cz

tel: 733 690 653


Poslední změna 07. 05. 2024 07:53:55