Je vaše obec přátelská rodině a seniorům? Přihlaste se do soutěže

01. 05. 2024

Společná setkání, výlety, sousedská posezení a další různé akce. Pořádáte ve své obci aktivity pro rodiny a seniory, které posilují vztahy a společenskou soudržnost? Můžete se zapojit do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům. Vítěze čeká finanční odměna.

„Soutěž obcí je zaměřena na podporu různorodých skupin, a to včetně mladých lidí plánujících založení rodiny, úplných i neúplných rodin s dětmi, vícegeneračních rodin, pěstounských rodin a rodin se specifickými potřebami. Také se zaměřuje na podporu seniorů, včetně těch s omezenou pohyblivostí či zdravotním postižením,“ uvedl Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sociální oblast.

Soutěž organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a je členěna do několika kategorií podle velikosti sídla. Vloni se do projektu zapojilo přes 70 obcí z celého Česka, ty nejúspěšnější z nich si mezi sebe rozdělily 15 miliónů korun. Peníze lze použít na další inovativní projekty a aktivity, jako například prorodinné a proseniorské akce, podpora sousedského života, rozvoj dobrovolnictví či realizace auditu přátelského prostředí pro rodiny a seniory.

„Mezi loňské vítězné obce v kraji patří Dřevohostice, Vrchoslavice a Křtomil, dále město Jeseník a statutární město Olomouc,“ dodal náměstek Slavotínek.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce. Výjimku tvoří statutární města, která se mohou přihlásit pouze jako samostatné městské části či obvody. Podrobné informace včetně žádosti a metodiky naleznete na webových stránkách mpsv.cz.

Přihlášky, a tedy žádosti o finanční příspěvek, je možné zasílat do 10. května, a to do datové schránky sc9aavg s označením "K rukám: odbor 26" s předmětem zprávy Obec přátelská rodině a seniorům 2024 – název obce. Současně žadatel musí informovat vyhlašovatele o podání žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@mpsv.cz.

Je vaše obec přátelská rodině a seniorům? Přihlaste se do soutěže


Poslední změna 03. 05. 2024 08:45:47