Internetové odkazy

  • V souvislosti se zvyšujícími požadavky na bezpečnost obyvatel kraje zřídil Olomoucký kraj v rámci prevence kriminality novou facebookovou stránku Megafon - více než jen bezpečnost. Stránka poskytuje jednotné a komplexní informace o stavu bezpečnosti na území Olomouckého kraje a informace z oblasti prevence kriminality.
  • V rámci projektu prevence majetkové kriminality spustil Olomoucký kraj novou webovou stránku Zavřít dveře nestačí, na které je veřejnosti k dispozici interaktivní model obytného domu společně s doporučeními, jak odstranit rizikové faktory objektu, odkazy a další rady a informace.
  • Olomoucký kraj se stal partnerem Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které je zaměřené na oblast rizikových komunikačních jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií. Součástí centra je také úspěšně realizovaný projekt pod názvem E-bezpečí, jehož je Olomoucký kraj také partnerem.
  • Nezisková organizace ProPolice vytvořila v on-line prostředí Mapu kriminality, která vychází z informací a údajů, které na internetu pravidelně zvěřejňují Policie ČR a Český statistický úřad. V grafické podobě jsou na webových stránkách představovány v mapových podkladech jednoltivá data o druzích trestné činnosti, o počtech policistů i obyvatel a také objasněnosti případů.
  • Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministertva vnitra zřizuje webovou stránku Prevence kriminality, ve které informuje a zprostředkovává souhrnné informace z oblasti prevence kriminality v České republice.


Poslední změna 14. 08. 2017 16:28:27

© Krajský úřad Olomouckého kraje