Informace pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19

20. 09. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 8. a 9. října 2021. Ve volbách mohou hlasovat občané České republiky, kteří nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18ti let a nejsou u nich překážky volebního práva.

Voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19 budou moci hlasovat ve volbách zvláštními způsoby hlasování podle zákona č. 296/2021 Sb.  Hlasovat budou moci i voliči umístění v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Hlasování na volebním stanovišti (hlasování z auta)

Na volebním stanovišti ve středu 6. října 2021 v době od 8:00 do 17:00 hod. mohou hlasovat voliči s trvalým pobytem na území okresu, pro který je stanoviště zřízeno, nebo voliči hlasující na voličský průkaz. Komise pro hlasování umožní hlasovat všem voličům, kteří na volební stanoviště dorazí do 17:00 hod.V Olomouckém kraji bude zřízeno 5 volebních stanovišť pro hlasování ze silničního motorového vozidla:

  • okres Jeseník: Jeseník, Parkoviště za Podjezdem (50.2203464N, 17.1893869E - parc.číslo 1313/149)
  • okres Olomouc: Olomouc, Lipenská 753/120 (areál Správy silnic Olomouckého kraje)
  • okres Prostějov: Prostějov, místní část Vrahovice, ul. Mikoláše Alše, parkoviště u koupaliště
  • okres Přerov: parkoviště před letištěm Bochoř (příjezd od Bochoře směr Včelín)
  • okres Šumperk: Vikýřovice, Ztracená 684 (areál Správy silnic Olomouckého kraje)

Volič před hlasováním musí prokázat totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem, služebním pasem, diplomatickým pasem, cestovním průkazem. V případě, že voliči byl vydán voličský průkaz, je volič povinen před hlasováním odevzdat voličský průkaz komisi pro hlasování. Volič povinen dodržovat protiepidemická opatření a pokyny stanovené komisí pro hlasování.
Volič prokáže, že je ke dni 6. 10. 2021 v karanténě nebo izolaci potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem (uvedené skutečnosti lze doložit i SMS zprávou, mailem), popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci (volič obdrží čestné prohlášení na volebním stanovišti).  Za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19.
Doporučujeme, aby volič, který chce dát ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednostní hlasy jednotlivým kandidátům zakroužkováním pořadového čísla kandidáta (max. 4 kandidátům), provedl úpravu hlasovacího lístku před příjezdem na volební stanoviště. 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Volič, který z vážných důvodů nebude moci využít hlasování ze silničního motorového vozidla na volebním stanovišti, může požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Volič může pouze telefonicky požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na telefonních číslech: 

725 816 254, 602 802 442, a to v níže uvedené době

29.09.2021   08:00 - 17:00 hod.
30.09.2021   08:00 - 14:00 hod.
01.10.2021   08:00 - 14:00 hod.
04.10.2021   08:00 - 17:00 hod.
05.10.2021   08:00 - 15:00 hod.
06.10.2021   08:00 - 17:00 hod.
ve čtvrtek 07.10.2021 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Při podání telefonické žádosti volič uvede: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území Olomouckého kraje, telefonní číslo. Nejsou-li splněny podmínky žádosti, k žádosti se nepřihlíží. Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky proběhne v pátek 8.10. 2021 v době od 8:00 do 22:00 hod. a v sobotu 9.10. 2021 v době od 8:00 do 14:00 hod. V sobotu může být doba hlasování prodloužena o max. 3 hodiny.

Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, a vyzve oprávněného voliče k hlasování, vyčká alespoň 10 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování v této době, platí, že oprávněný volič hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul.
Volič před hlasováním musí prokázat totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem, služebním pasem, diplomatickým pasem, cestovním průkazem. V případě, že voliči byl vydán voličský průkaz, je volič povinen před hlasováním odevzdat voličský průkaz komisi pro hlasování. Volič povinen dodržovat protiepidemická opatření a pokyny stanovené komisí pro hlasování.
Volič prokáže, že je ke dni, v němž chce hlasovat zvláštním způsobem hlasování, v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem (uvedené skutečnosti lze doložit i SMS zprávou, mailem), popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci (volič obdrží čestné prohlášení od komise pro hlasování; čestné prohlášení je i v příloze). Za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19.

Hlasování v uzavřených pobytových zařízeních z důvodu nemoci covid-19

V uzavřených pobytových zařízeních z důvodu nemoci covid-19 budou moci voliči ve čtvrtek 7. 10. v době od 8:00 do 22:00 hod. nebo v pátek od 8:00 do 18:00 hod. Komise pro hlasování s vedoucím uzavřeného pobytového domluví čas hlasování v uzavřeném pobytovém zařízení. Za pobytové zařízení se podle zákona považuje zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, věznice, vazební věznice, ústav pro výkon zabezpečovací detence a zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče. Uzavřením pobytového zařízení je uzavření pobytového zařízení podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19.

Volič před hlasováním musí prokázat totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem, služebním pasem, diplomatickým pasem, cestovním průkazem. V případě, že voliči byl vydán voličský průkaz, je volič povinen před hlasováním odevzdat voličský průkaz komisi pro hlasování. Volič povinen dodržovat protiepidemická opatření a pokyny stanovené komisí pro hlasování.

Ministerstvo vnitra zveřejňuje na webových stránkách informace pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19. Pro bližší informace klikněte ZDE.

 

Soubor typu pdfInformační leták MVČR k hlasování na volebním stanovišti(769,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformační leták MVČR k hlasování v uzavřených pobytových zařízeních(755,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformační leták MVČR k hlasování do zvláštní přenosné hlasovací schránky(761,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČestné prohlášení voliče(186,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfRozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021(90,4 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 09. 2021 12:49:46