Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

11. 09. 2020

Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 2. a 3. října 2020. Na území Olomouckého kraje se volby do senátu uskuteční v obvodu č. 63 se sídlem v Přerově a č. 66 se sídlem v Olomouci. Ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje se hlasuje na území Olomouckého kraje a hlasovat mohou voliči s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje, kteří nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18ti let a nejsou u nich překážky volebního práva. Ve volbách do senátu mohou hlasovat voliči s trvalým pobytem na území volebního obvodu, kde probíhají volby do senátu, nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18ti let a nejsou u nich překážky výkonu volebního práva. Ve druhém kole voleb do senátu mohou hlasovat i voliči, kteří dovrší věku 18ti let nejpozději 10. října 2020. Na webových stránkách Olomouckého kraje je zveřejněn seznam obcí patřících do jednotlivých volebních obvodů ve volbách do senátu.

Voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19 (na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře) budou moci hlasovat ve volbách zvláštními způsoby hlasování podle zákona č. 350/2020 Sb.

Volič před hlasováním musí prokázat totožnost platným občanským průkazem. V případě, že voliči byl vydán voličský průkaz, je volič povinen před hlasováním odevzdat voličský průkaz komisi pro hlasování. Při využití zvláštního způsobu hlasování je volič povinen dodržovat protiepidemická opatření stanovená komisí pro hlasování.

Hlasování na volebním stanovišti (hlasování z auta)

Voliči podle zákona č. 350/2020 Sb. budou moci hlasovat z motorového vozidla na volebním stanovišti, které bude zřízeno na území každého okresu. Na volebním stanovišti mohou hlasovat pouze voliči s trvalým pobytem na území okresu, pro který je stanoviště zřízeno. Na území Olomouckého kraje budou volební stanoviště zřízena takto:

  • okres Jeseník: Jeseník, Parkoviště za Podjezdem (50.2203464N, 17.1893869E - parc.číslo 1313/149)
  • okres Olomouc: Olomouc, Lipenská 753/120 (SSOK)
  • okres Prostějov: Prostějov, místní část Vrahovice, ul. Mikoláše Alše, parkoviště u koupaliště
  • okres Přerov: parkoviště před letištěm Bochoř (příjezd od Bochoře směr Včelín)
  • okres Šumperk: Vikýřovice, Ztracená 684 (SSOK)

Pokud nebude volič uveden v seznamech osob v karanténě nebo izolaci zaslaných krajskému úřadu Ministerstvem zdravotnictví a ČSSZ, musí volič prokázat, že je v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19 potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice. Pro urychlení hlasování doporučujeme, aby volič měl doklad o nařízení karantény nebo izolace se sebou. Voliči svého práva hlasovat mohou využít ve středu 30. září 2020 v době od 7:00 do 15:00 hod. Komise pro hlasování umožní hlasovat všem voličům, kteří na volební stanoviště dorazí do 15:00 hod. Doporučujeme, aby volič, který chce dát v krajských volbách přednostní hlasy jednotlivým kandidátům (max. 4 kandidátům), provedl úpravu hlasovacího lístku před příjezdem na volební stanoviště.

V případě konání druhého kola voleb do senátu, bude probíhat hlasování z motorového vozidla na volebním stanovišti ve středu 7. října 2020 v časovém intervalu uvedeném výše, a to pouze v Přerově (pro volební obvod č.63); v Olomouci a Šumperku (pro volební obvod č. 66).

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Volič, který z vážných důvodů nebude moci využít hlasování z motorového vozidla na volebním stanovišti, může požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Volič může požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na telefonních číslech: 778 461 321, 778 461 322, a to v níže uvedené době

23.09.2020   08:00 - 17:00 hod.
24.09.2020   08:00 - 14:00 hod.
25.09.2020   08:00 - 14:00 hod.
29.09.2020   08:00 - 15:00 hod.
30.09.2020   08:00 - 17:00 hod.
ve čtvrtek 01.10.2020 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Při podání telefonické žádosti volič uvede: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území Olomouckého kraje, telefonní číslo. Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky proběhne v pátek 2.10. v době od 7:00 do 22:00 hod. a v sobotu 3.10. v době od 7:00 do 14:00 hod. V sobotu může být doba hlasování prodloužena o max. 3 hodiny.

V případě konání druhého kola voleb proběhne hlasování do zvláštní přenosné volební schránky v pátek 9. a v sobotu 10. října ve stejném časovém intervalu, jak je uvedeno výše. Voliči pak budou moci požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na telefonních číslech: 778 461 321, 778 461 322, a to v níže uvedené době

05.10.2020   08:00 - 17:00 hod.
06.10.2020   08:00 - 15:00 hod.
07.10.2020   08:00 - 17:00 hod.
ve čtvrtek 08.10.2020 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Informace ke zvláštním způsobům hlasování budeme průběžně doplňovat.

Soubor typu pdfObce volebního obvodu č. 63 se sídlem v Přerově(192,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfObce volebního obvodu č. 66 se sídlem v Olomouci(182,1 kB)stáhnout


Poslední změna 20. 09. 2020 06:00:43