Informace pro poskytovatele sociálních služeb

16. 07. 2020

V termínu do 31. 8. 2020, 23:59 hodin je nutno vyplnit pololetní výkazy za rok 2020 – aktuální počet jednotek k 30. 6. 2020. Výkazy naleznete v aplikaci KISSoS pod záložkou "Moje Výkazy" – "Výkazy k zadání".

Výkaz je nutno založit, až poté bude možná editace.

POSTUP:

Po otevření záložky "Výkazy k zadání" dojde k zobrazení výkazů, které je třeba zadat, což se provede "kliknutím“ na stejnojmenné tlačítko.

Po zobrazení detailu výkazu je nutno vyplnit

  • jeho název – Pololetní výkaz 2020 a
  • druh sociální služby.

Po uložení a a obnovení se zobrazí výkaz s jednotlivými částmi k vyplňování.

Do výkazu se uvádí počet počet jednotek sociální služby 30. 6. 2020 (přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči nebo počet lůžek – dle  jednotek jednotlivých sociálních služeb uvedených v síti).

Po uložení je výkaz zobrazen v záložce "Seznam výkazů", kde jej lze snadno vyhledat prostřednictvím filtru (např. rok období – pololetní výkaz 2020).

Základní manuál pro práci se systémem je umístěn na úvodní obrazovce po přihlášení do aplikace. Případné dotazy směrujte na kontaktní osobu: Mgr. et Mgr. Jan Zelinka (j.zelinka@olkraj.cz; 585 508 485).

Výkazy je nutno vyplnit do 31. 8. 2020, 23:59 hodin; do tohoto termínu musí být výkaz ve stavu "ke schválení krajem".

 


Poslední změna 16. 07. 2020 10:51:01