Informace pro poskytovatele sociálních služeb

21. 02. 2020

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/19/60/2020 ze dne 17. 2. 2020 schválilo poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb v Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2020; tedy ze státní účelové dotace poskytnuté Olomouckému kraji na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na rok 2020.

Výsledky dotačního řízení a znění vzorových smluv jsou zveřejněny zde.


Poslední změna 21. 02. 2020 13:15:17