Informace pro poskytovatele sociálních služeb

19. 08. 2019

Dne 16. 8. 2019 obdržel Olomoucký kraj rozhodnutí MPSV ČR o navýšení účelově určené dotace na poskytování sociálních služeb o 78 100 000 Kč. V současné době Odbor sociálních věcí připravuje podklady pro rozhodnutí krajských orgánů ve věci přerozdělení těchto finančních prostředků.  Navýšení dotace bude přerozděleno na základě podaných žádostí v řádném kole dotačního řízení na financování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.

Materiály budou předloženy na jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 23. 9. 2019.


Poslední změna 19. 08. 2019 08:59:22