Informace pro poskytovatele sociálních služeb

01. 03. 2021

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/3/45/2021 ze dne 22.02.2021 schválilo poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb v Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2021; tedy ze státní účelové dotace poskytnuté Olomouckému kraji na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na rok 2021.

Výsledky dotačního řízení a znění vzorových smluv jsou zveřejněny zde.

Rovněž Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/3/45/2021 ze dne 22.02.2021 schválilo znění dodatku č. 2 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2021. Znění dodatku a aktualizované znění Programu je zveřejněno zde.


Poslední změna 01. 03. 2021 09:19:41