Informace k úhradě LPS v oboru zubní lékařství na Šumpersku a Jesenicku

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb sloužící LPS v oboru zubní lékařství na Šumpersku a Jesenicku.

Poskytovatelé zdravotních služeb sloužící LPS v oboru zubní lékařství na Šumpersku a Jesenicku fakturují úhradu za vykonanou LPS v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, kterou mají uzavřenou s Olomouckým krajem. Fakturu za poskytnutou LPS je vhodné zasílat vždy po ukončení kalendářního měsíce, v němž byla služba vykonána (vzor faktury je přiložen níže).

Faktury lze zasílat těmito způsoby:

  • e- mailem na adresu: posta@olkraj.cz
  • prostřednictvím datové schránky ID: qiabfmf
  • v listinné podobě na adresu:   

Olomoucký kraj

Odbor zdravotnictví

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

Informace o proplácení faktur za účetní období

Faktury za uplynulý kalendářní rok lze zasílat k proplacení nejpozději do 15. 1. následujícího roku. Faktury doručené po tomto datu nebude možné proplatit.

LPS v oboru zubní lékařství na Šumpersku a Jesenicku koordinuje Oblastní stomatologická komora  Šumperk, kontaktní informace na http:https://www.dent.cz/cs/dental_chambers/detail/?id=233

S dotazy ohledně zpracování faktur a uzavírání smluv na LPS v oboru zubní lékařství na Šumpersku a Jesenicku je možné se obracet na krajský úřad, odbor zdravotnictví, Bc. Annu Polcrovou, tel.: 585 508 229 a Ing. Gabrielu Radilovou Vorlovou, tel.: 585 508 578.

 

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docxvzor-faktury-lps.docx(13,5 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Anna Polcrová
referent finančních úhrad
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 229 a.polcrova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112


Poslední změna 07. 08. 2019 09:17:16

© Krajský úřad Olomouckého kraje