Hejtmanství jednalo o protipovodňovém projektu v Troubkách

15. 03. 2023

Zástupci Povodí Moravy a obce Troubky se sešli v úterý 14. března v sídle Olomouckého kraje. Společně s hejtmanem Josefem Suchánkem řešili budoucnost protipovodňové ochrany této oblasti. Dotace na její vybudování bude stát nově přidělovat firmám, které mají správu toků v působnosti. Stavbu hrází nebo záchytných nádrží to výrazně urychlí.         

„Olomoucký kraj má s povodněmi řadu zkušeností – od těch velkých v roce 1997, které tragicky zasáhly například do života Troubek, až po bleskové povodně na Jesenicku nebo v Šumvaldu. Dnešní společné jednání načrtlo, jak v ochraně před velkou vodou dál postupovat, aby byla rychlá a efektivní,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Protipovodňová ochrana spočívá například v budování hrází, čištění koryt řek, stavbě záchytných nádrží nebo realizaci opatření, která vodu v případě povodní rozlijí do území, kde nenapáchá velké škody. Příprava podobných projektů byla v minulosti velmi těžkopádná – to by se teď díky změnám v dotační politice státu mělo změnit.

„Kvůli postupující klimatické změně mohou být sucha i povodně častější či ničivější. Preventivně můžeme působit pomocí realizací přírodě blízkých opatření v krajině, ale zcela předejít těmto negativním jevům nedokážeme. Proto jsou nutná i taková opatření, která přímo ochrání lidské životy a majetky. V Troubkách se jednoznačně ukázalo, že je taková ochrana potřeba a jsem rád, že tedy konečně spějeme k řešení,“ doplnil Martin Šmída, radní pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství.

Hejtmanství jednalo o protipovodňovém projektu v Troubkách
Hejtmanství jednalo o protipovodňovém projektu v Troubkách
Hejtmanství jednalo o protipovodňovém projektu v Troubkách


Poslední změna 15. 03. 2023 13:06:03