Hejtmanova kancelář zaparkovala v Hranicích

17. 05. 2019

V jednom kole byli ve čtvrtek 16. května zástupci Olomouckého kraje, když společně s hejtmanovou kanceláří vyrazili do Hranic. Podobně jako před měsícem ve Šternberku tam na hejtmana a jeho náměstky čekala beseda s podnikateli, studenty a hlavně s občany města.

Hranice jsou skvělým místem, kde se lidé nebojí mobilní kancelář navštívit a ptát se na vše, co je zajímá. Mluvili jsme spolu třeba o opravách silnic, rozšíření zdravotnické záchranné služby, a protože je všude okolo nádherná příroda, stočila se diskuze i na kůrovcovou kalamitu,“ přiblížil některá probíraná témata hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

O lesích stejně jako o podpoře učňovského vzdělávání se diskutovalo také ve Střední lesnické škole v Hranicích, kam hejtman zavítal společně se svými náměstky Jiřím Zemánkem a Petrem Vránou. Ještě předtím ale zamířili do firmy Elektro Lumen, která patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. V podniku, jenž se specializuje na výrobu svítidel, se zástupci kraje setkali také s dalšími místními podnikateli.

Firmy nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných lidí, což řešíme třeba zaváděním nových učňovských oborů a stipendii. Ročně na kapesné učňům rozdělíme milióny korun,“ uvedl náměstek Jiří Zemánek.

Příští zastávka hejtmanovy mobilní kanceláře bude 12. června v centru Javorníku.

Fotogalerie zde.

Hejtmanova kancelář zaparkovala v Hranicích


Poslední změna 17. 05. 2019 14:11:34

© Krajský úřad Olomouckého kraje