Hejtman Jiří Rozbořil ocenil nejlepší pedagogy

05. 04. 2016

Cílem slavnostního aktu, který proběhl už pošesté, nebylo jen ohodnocení dlouholeté náročné a záslužné práce učitelů. Měl také upozornit širokou veřejnost na významnou úlohu pedagogů v naší společnosti.

„V současné době, kdy je školství v souvislosti se zaváděním novinek a změn v nelehké situaci, je třeba si o to více vážit učitelů, kteří kromě vědomostí předávají dětem i něco navíc,“ řekl Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje.

Ocenění Pedagog Olomouckého kraje získalo patnáct učitelů a pedagogických pracovníků: Karel Crhonek - Zábřeh, Blanka Čechová - Prostějov, Josef Dvořák - Olomouc, Zbyšek Fojtík - Olomouc, Marie Holinková - Šumperk, Václav Hušek - Uničov, Šárka Hynková - Jeseník, Světlana Lokočová - Olomouc, Karel Machyl - Hranice, Josef Melka - Prostějov, Jana Nedbalová - Plumlov, Hana Neoralová - Olomouc, Jaromír Růžička - Kojetín, Danuše Švyhnosová - Šumperk a Eliška Tkadlecová - Přerov.

Cenu náměstka hejtmana Olomouckého kraje pak převzal Jiří Prudký za celoživotní přínos v regionálním školství, Martina Zahnášová za podporu technického vzdělávání a Lubomír Vrtek in memoriam za rozvoj zemědělského školství.

„Ocenění Pedagog Olomouckého kraje je udělováno pedagogickým osobnostem, které v dnešní obtížné vzdělávací činnosti dosahují velmi dobrých výsledků. Jsem přesvědčen, že jména těchto pedagogů si žáci budou pamatovat po celý zbytek života,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Zdeněk Švec.

Odborníci z řad ředitelů škol a školských zařízení a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje vybírali ty nejlepší z pedagogů středních, vyšších odborných, speciálních a základních uměleckých škol. Dále také z dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden i domů dětí a mládeže, které sídlí v Olomouckém kraji.

Více fotografií zde.

Hejtman Jiří Rozbořil ocenil nejlepší pedagogy
Hejtman Jiří Rozbořil ocenil nejlepší pedagogy
Hejtman Jiří Rozbořil ocenil nejlepší pedagogy
Hejtman Jiří Rozbořil ocenil nejlepší pedagogy
Hejtman Jiří Rozbořil ocenil nejlepší pedagogy
Hejtman Jiří Rozbořil ocenil nejlepší pedagogy


Poslední změna 05. 04. 2016 14:16:22