Harmonogram výzev v programu Kultura v rámci EHP fondů

25. 06. 2019

V EHP fondech je v rámci programu Kultura pro Českou republiku na revitalizaci českého kulturního dědictví či jiné kulturní a kreativní aktivity vyčleněno více než 800 milionů korun. V následujícím období bude ve čtyřech programových oblastech vyhlášeno nejméně šest otevřených výzev a podpořeno přibližně sto kulturních projektů. Navíc bude každé z výzev předcházet výzva na bilaterální spolupráci českých žadatelů s potenciálními partnery z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Nejvíce prostředků bylo alokováno do programové oblasti Kulturní dědictví, ve které bude otevřena výzva již v měsíci červenci. V rámci ní bude prostřednictvím větších grantů podpořena ochrana a obnova movitého a nemovitého kulturního dědictví. O rok později se další výzva ve stejné oblasti zaměří na oživení a inovativní využití kulturního dědictví. V měsíci červenci t. r. bude také vyhlášena výzva pro Současné umění, tj. na podporu kvalitní a původní umělecké tvorby a její prezentaci v rámci scénického, vizuálního umění a literatury. Další výzva této oblasti bude následovat v roce 2021. Žádosti o grant budou moci během léta předkládat také žadatelé v oblasti Umělecká kritika a Budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem. Předpokládaný harmonogram výzev naleznete na stránkách EHP fondů zde, příslušnou dokumentaci po zveřejnění výzev zde.  


Poslední změna 25. 06. 2019 13:03:16