Fond solidarity Evropské unie

Olomoucký kraj rozdělil další finanční prostředky z Fondu solidarity Evropské unie

Evropská komise vydala v červnu 2011 rozhodnutí o udělení finančních prostředků České republice z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) ve výši 5 111 401 EUR na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z května a června 2010 na území Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje.

Olomoucký kraj informoval obce, zasažené povodněmi v květnu 2010, o možnosti čerpání finančních prostředků z FSEU. Předmětem čerpání dotací z tohoto fondu je proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku na území obce, které nebyly kryty z finančních prostředků státního rozpočtu ani jiných subjektů. Jedná se o ty výdaje, které zohledňují nutné opravy a jiné zásahy nezbytné pro zajištění obnovy fungování základní infrastruktury a zařízení na postiženém území.

Olomoucký kraj, v I kole z FSEU získal finanční prostředky ve výši 6.050.799 Kč, které dále rozdělil dle přijatých žádostí celkem 18, povodní z roku 2010, postiženým obcím. Další finanční prostředky ve výši 1.610.667 Kč byly určeny pro Správu silnic Olomouckého kraje a na pokrytí nákladů za aplikaci dezinfekčních prostředků při řešení kalamitní situace v přemnožení komárů po povodních v květnu 2010, které financoval Olomoucký kraj.

V II. kole z FSEU získal kraj finanční prostředky ve výši 5.893.384 Kč, které dále rozdělil dle přijatých žádostí celkem šesti obcím zasažených povodní.

Do III. kola z FSEU zaslal Olomoucký kraje souhrnnou žádost ve výši 731.057 Kč pro dvě obce.

FSEU byl v roce 2002 založen na krytí nejzávažnějších škod, způsobených zejména přírodními katastrofami. Na základě rozsáhlých povodňových škod v květnu
a červnu 2010 předložilo Ministerstvo financí žádost, o čerpání finančních prostředků z FSEU, tento podnět podpořila vláda.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00