EXCELENCE ZŠ

03. 09. 2019

Cílem rozvojového programu „Excelence základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na úrovni základních škol a nižších ročníků gymnázií (dále jen škol), kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

Školy, které splňují podmínky programu mohou velmi jednoduše žádost vygenerovat a vytisknout z el. databáze http://excelence.msmt.cz/

Vygenerovanou žádost, podepsanou statutárním zástupcem a opatřenou razítkem musí školy zaslat nejpozději do 6. září 2019 na Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor školství a mládeže, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, případně odeslat DS. Poskytnutá dotace z tohoto programu je určena na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků (vč. odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži.


Poslední změna 03. 09. 2019 09:22:26