Euroregion Glacensis vyhlásil 15. a 16. kolo výzvy Fondu mikroprojektů

25. 10. 2022

Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis vyhlašuje dnem 3.10.2022 15. kolo výzvy FMP na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4:

  • Výzva je zaměřená pouze na aktivity v PO4, které spadají do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušenou metodou vykazování výdajů a jsou určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob
  • Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně formou zjednodušených metod vykazování výdajů. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_22_038"

Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis vyhlašuje dnem 3.10.2022 16. kolo výzvy FMP na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4:

  • Výzva je zaměřená pouze na aktivity v PO4 vykazované klasickou metodou vykazování výdajů (jedná se o akce určené pro širokou cílovou skupinu a pro veřejnost a všechny ostatní vhodné aktivity v PO4 kromě aktivit spadajících do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušeně)
  • Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány klasicky formou klasických metod vykazování výdajů. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_16_008"

Více informací naleznete na internetových stránkách Euroregionu.


Poslední změna 25. 10. 2022 08:14:19