Elektronický bulletin e-info

Aktivita e-info se skládá z vytvoření elektronické verze bulletinu a ze zpracovaní aktuálních informačních materiálů, které dále slouží k propagaci a publicitě projektu (např. jako podklad pro informovanost cílové skupiny projektu a příjemců služby servisního pracovníka, jako podklad pro euronástěnky umístěné v malých obcích na území Olomouckého kraje a jako podklad pro publicitu projektu na webových stránkách předkladatele).

Obsahem elektronického bulletinu jsou články, informace, rozhovory a aktuality související přímo s problematikou poskytování dotací ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, a to pro plánovací období v letech 2007-2013. Součástí e-info jsou i články a aktuality o regionálním rozvoji v území Olomouckého kraje.

Bulletin je distribuován pouze elektronickou cestou a současně je vyvěšen na webových stránkách projektu. Distribuční seznam obsahuje přes tisíc adres subjektů z různých cílových skupin (obce, mikroregiony, MAS, školy, příspěvkové organizace kraje, členové rady a zastupitelstva, komisí a výborů, apod.).

Ke stažení

Soubor typu .pdfe-info 25(2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfe-info 24(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfe-info 23(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfe-info 22(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfe-info 21(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfe-info 20(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfe-info 19(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfe-info 18(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfe-info 17(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfe-info 16(1,1 MB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00