Ekologická výchova

V odkazu Ekologická výchova naleznete informace vztahující se k podpoře naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích programů škol a školských zařízení. Jedná se zejména o aktuální nabídku environmentálně osvětových akcí, ekologických výukových programů, seminářů, pomůcek, soutěží, dále jsou zde zveřejněny důležité dokumenty vztahující se k EVVO aj.

Aktuálně

08.05.2022 - SPECIALIZAČNÍ STUDIUM KOORDINÁTORŮ EVVO 2022

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.


Poslední změna 09. 05. 2022 07:26:12