Ekologická výchova

V odkazu Ekologická výchova naleznete informace vztahující se k podpoře naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích programů škol a školských zařízení. Jedná se zejména o aktuální nabídku environmentálně osvětových akcí, ekologických výukových programů, seminářů, pomůcek, soutěží, dále jsou zde zveřejněny důležité dokumenty vztahující se k EVVO aj.

Aktuálně

19.06.2020 - Specializační studium pro koordinátory EVVO

Zde najdete bližší informace.


Poslední změna 19. 07. 2021 08:12:00