Ekologická výchova

V odkazu Ekologická výchova naleznete informace vztahující se k podpoře naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích programů škol a školských zařízení. Jedná se zejména o aktuální nabídku environmentálně osvětových akcí, ekologických výukových programů, seminářů, pomůcek, soutěží, dále jsou zde zveřejněny důležité dokumenty vztahující se k EVVO aj.

Aktuálně

06.06.2023 - Specializační kurz pro koordinátory EVVO

Aktuální informace naleznete v přiloženém souboru.


Poslední změna 06. 06. 2023 08:56:27