DŮLEŽITÉ - mimořádné opatření

10. 03. 2020

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

s odvoláním na závěry Bezpečnostní rady ČR dochází s platností od 11. 3. 2020 k uzavření všech základních (včetně ZUŠ), středních a vyšších odborných škol, středisek volného času. Uzavření se týká i všech školských zařízení, jejichž činnost uvedené školy vykonávají (školní družiny, školní kluby, domovy mládeže, internáty). Toto mimořádné opatření se týká osobní přítomnosti žáků a studentů včetně všech akcí organizovaných školou.  Uzavření se netýká mateřských škol.  Rovněž lyžařské kursy, které tento týden probíhají, lze dokončit.

V případě školních jídelen je na rozhodnutí ředitele, zda nadále bude zajištována strava pro přítomné pedagogy, nasmlouvané klienty apod. Každopádně je nutné zajistit stravování mateřských škol. Současně doporučujeme zajistit odhlášení strávníků po dobu trvání opatření automaticky, tedy bez výslovné žádosti rodičů (či strávníků).

U pedagogických zaměstnanců škol, u kterých nelze objektivně najít nepřímou pedagogickou práci ve škole, o čemž rozhodne ředitel školy,  lze nepřítomnost řešit:

  • studijním volnem

  • nepřímou pedagogickou činností vykonávanou doma

  • překážkou v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci přísluší náhrada platu

  • (v případě dohody se zaměstnancem je možné využít i institut pracovního volna na žádost zaměstnance bez náhrady platu - tzv. neplacené volno, které zaměstnavatel nemůže nařídit, nebo čerpaní dovolené)

Nepedagogičtí pracovníci mohou práci dále vykonávat. Doporučujeme například věnovat zvýšenou pozornost úklidu a dezinfekci všech prostor. V případě objektivních důvodů lze uplatnit postupy, jak je uvedeno u pedagogů, tzn. dovolená, pracovní volno na žádost zaměstnance bez náhrady platu (tzv. neplacené volno, které zaměstnavatel nemůže nařídit) nebo překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci přísluší náhrada platu.

Zákonní  zástupci mohou čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. O tom, že je škola uzavřena, potvrdí na žádost rodičů  na předepsaném tiskopise škola. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají rodiče u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Tiskopis je v tištěné podobě  k dispozici na Okresní správě sociálního zabezpečení. Dle sdělení MPSV by měl být v dohledné době i v on-line podobě na webových stránkách OSSZ.

Dále doporučujeme zrušit aktivity v rámci zahraniční spolupráce například Erasmus+ a  omezit služební cesty do zahraničí. Současně sdělujeme, že se neuskuteční tradiční akce Pedagog Olomouckého kraje.

Připojujeme text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Opatření se zaměřuje na všechny právnické osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.  Doporučujeme sledovat webové stránky MŠMT ČR a MZ ČR, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

S pozdravem

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí Odboru školství a mládeže

Soubor typu pdfMimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020(214,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o ošetřovné(423,5 kB)stáhnout


Poslední změna 10. 03. 2020 16:09:06