Druhé kolo voleb do Senátu PČR - informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

05. 10. 2020

Druhé kolo voleb do Senátu PČR

Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 9. a 10. října 2020. Na území Olomouckého kraje se volby do senátu uskuteční v obvodu č. 63 se sídlem v Přerově a č. 66 se sídlem v Olomouci. Ve druhém kole voleb do senátu mohou hlasovat voliči s trvalým pobytem v obci na území volebního obvodu, kde probíhají volby do senátu, nejpozději 10. října 2020 dovrší věku 18ti let a nejsou u nich překážky výkonu volebního práva. Na webových stránkách Olomouckého kraje je zveřejněn seznam obcí patřících do jednotlivých volebních obvodů ve volbách do senátu.

Voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19 (na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře) budou moci hlasovat ve volbách zvláštními způsoby hlasování podle zákona č. 350/2020 Sb.

Volič před hlasováním musí prokázat totožnost platným občanským průkazem. V případě, že voliči byl vydán voličský průkaz, je volič povinen před hlasováním odevzdat voličský průkaz komisi pro hlasování. Při využití zvláštního způsobu hlasování je volič povinen dodržovat protiepidemická opatření stanovená komisí pro hlasování.

Hlasování na volebním stanovišti (hlasování z auta)

Voliči podle zákona č. 350/2020 Sb. budou moci hlasovat z motorového vozidla na volebním stanovišti, které bude zřízeno na území každého okresu. Na volebním stanovišti mohou hlasovat pouze voliči s trvalým pobytem na území okresu, pro který je stanoviště zřízeno. Na území Olomouckého kraje budou volební stanoviště zřízena takto:

  • okres Olomouc: Olomouc, Lipenská 753/120 (SSOK)
  • okres Přerov: parkoviště před letištěm Bochoř (příjezd od Bochoře směr Včelín)
  • okres Šumperk: Vikýřovice, Ztracená 684 (SSOK)

Pokud nebude volič uveden v seznamech osob v karanténě nebo izolaci zaslaných krajskému úřadu Ministerstvem zdravotnictví a ČSSZ, musí volič prokázat, že je v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19 potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice. Pro urychlení hlasování doporučujeme, aby volič měl doklad o nařízení karantény nebo izolace se sebou. Voliči svého práva hlasovat mohou využít ve středu 7. října 2020 v době od 7:00 do 15:00 hod. Komise pro hlasování umožní hlasovat všem voličům, kteří na volební stanoviště dorazí do 15:00 hod. Voliči obdrží hlasovací lístky na volebním stanovišti.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Volič, který z vážných důvodů nebude moci využít hlasování z motorového vozidla na volebním stanovišti, může požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na telefonních číslech: 778 461 321, 778 461 322, a to v níže uvedené době

05.10.2020   08:00 - 17:00 hod.
06.10.2020   08:00 - 15:00 hod.
07.10.2020   08:00 - 17:00 hod.
ve čtvrtek 08.10.2020 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Při podání telefonické žádosti volič uvede: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území Olomouckého kraje, telefonní číslo. Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky proběhne v pátek 9.10. v době od 7:00 do 22:00 hod. a v sobotu 10.10. v době od 7:00 do 14:00 hod. V sobotu může být doba hlasování prodloužena o max. 3 hodiny.


Poslední změna 05. 10. 2020 12:29:26