Dotační programy v oblasti kultury

Olomoucký kraj každoročně vypisuje dotační programy v oblasti kultury, jejichž cílem je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje. Dotační politika Olomouckého kraje v oblasti kultury vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027. Pro rok 2023 Olomoucký kraj aktuálně vypisuje 3 dotační programy v oblasti kultury. Příjem žádostí proběhne od 16. do 27. ledna 2023.

Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 je tentokrát pouze jednokolovým dotačním programem, jehož účelem je podpora realizace široké škály kulturních akcí a činností, které jsou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně propagují Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. Žadatel může podat zároveň dvě žádosti o poskytnutí dotace v následujících oblastech:

  • Akce místního významu v obcích Olomouckého kraje; akce společenského charakteru: plesy, košty, degustace, módní přehlídky, poutě, stavění a kácení máje, sousedská setkání, výročí měst, obcí a spolků, hody, srazy rodáků z obce, pietní akce, aj.
  • Publikační, audio a audiovizuální projekty: literatura a publicistika (periodická i neperiodická), hudební, filmová a audiovizuální tvorba, včetně ediční činnosti, radiové a rozhlasové projekty, tvorba podcastů a multimediální platformy.
  • Celoroční činnost v oblasti kultury: podpora celoroční činnosti profesionálních i neprofesionálních kulturních a uměleckých subjektů, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, realizace rezidenčních pobytů.
  • Jiné kulturní aktivity a akce: koncerty, divadelní a taneční představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, soutěže, sympozia, podpora řemesel, workshopy, přednášky, semináře, konference, aj.

Účelem dotačního programu 05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023 je podpora celoroční činnosti páteřních profesionálních uměleckých souborů v Olomouckém kraji, kterými jsou např. Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc nebo Divadlo Šumperk. Žadatelem mohou být pouze právnické osoby, kterými jsou:

  • Divadla - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností.
  • Symfonické orchestry - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje – stálý profesionální symfonický orchestr s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností.
  • Pěvecké sbory - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace či ostatní právnické osoby, jejichž sídlo nebo provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje – stálý profesionální pěvecký sbor s celoroční pravidelnou vlastní uměleckou činností.

Dotační program 05_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 je určen k podpoře pořízení drobného majetku knihoven a kulturních zařízení se sídlem či provozovnou v územním obvodu Olomouckého kraje. Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby, kterými jsou:

  • obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Žadatelem v dotačním programu nemůže být příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem.

05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů je dotační program, který navazuje na plnění Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029 a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027. Účelem programu je víceletá podpora realizace významných a mimořádných kontinuálně pořádaných kulturních projektů, uskutečňovaných v územním obvodu Olomouckého kraje, na období tří po sobě jdoucích let.

Bližší informace o možnostech čerpání dotací včetně popisu, jak postupovat při podávání žádosti o krajské dotace, najdete zde. Přihlásit se můžete také na seminář pro žadatele o dotace, který se koná dne 11. 1. 2023 od 14:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu, Jeremenkova 40a, Olomouc. V případě zájmu si rezervujte místo na e-mailu t.navratil@olkraj.cz.

Chcete se dozvídat aktuality týkající se krajských dotací, kulturní koncepce či další kulturní novinky z Olomouckého kraje? Přihlaste se k odběru Čti o ní, elektronického zpravodaje vydávaného Oddělením kultury Olomouckého kraje. Všechna dosud vydaná čísla si můžete přečíst zde. Součástí zpravodaje je také podcast o kultuře v Olomouckém kraji Promluv do ní, samostatně dostupný na platformách BuzzsproutSpotify či iTunes

05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí od 16. 1. 2023 do 27. 1. 2023 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfVyhodnocení dotačního programu(632 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(814,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba nepodnikající na akci(608,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel akce(444 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(617 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(610,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace akce(618,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba nepodnikající na činnost(430,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel činnost(438,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(276,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce činnost(432,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace činnost(433 kB)stáhnout

05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí od 16. 1. 2023 do 27. 1. 2023 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfVyhodnocení dotačního programu(172 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(1000,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(736 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(587,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace činnost(591,8 kB)stáhnout

05_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023 (příjem žádostí od 16. 1. 2023 do 27. 1. 2023 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfVyhodnocení dotačního programu(249,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(956,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost(639,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce, města, městysy(621,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnické osoby(631,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace(629,5 kB)stáhnout

05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů (příjem žádostí od 31. 10. 2022 do 7. 11. 2022 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfVyhodnocení dotačního programu(240,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(879,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost(836,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnické osoby akce(731,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnické osoby činnost(628,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace akce(632,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace činnost(626,6 kB)stáhnout

Informace k interaktivnímu formuláři pro vyúčtování dotací

Soubor typu pdfInformace k vyplňování interaktivního formuláře pro vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2022(423 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Tomáš Navrátil

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919

Mgr. Oldřich Novotný

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 535 o.novotny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 919

Bc. Věra Školoudová

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 205 v.skoloudova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920


Poslední změna 14. 12. 2022 17:07:16