Dotační programy v oblasti kultury

Olomoucký kraj každoročně vypisuje dotační programy v oblasti kultury, jejichž cílem je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje. Dotační politika Olomouckého kraje v oblasti kultury vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027. Pro rok 2022 Olomoucký kraj aktuálně vypisuje 3 dotační programy v oblasti kultury.

Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 je zpravidla dvoukolovým dotačním programem, jehož účelem je podpora realizace široké škály kulturních akcí a činností, které jsou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně propagují Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. Olomoucký kraj prostřednictvím tohoto dotačního programu podporuje realizaci tradičních kulturních akcí jako je např. Academia film Olomouc, Divadelní Flora nebo Podzimní festival duchovní hudby. Druhé kolo příjmu žádostí proběhne od 13. do 24. června 2022.

V rámci dotačního programu bude možné žádat o poskytnutí dotace v následujících oblastech:

  • Významné akce Olomouckého kraje: mimořádné a dlouhodobě realizované významné kulturní akce, které jsou zvlášť důležité pro rozvoj kultury v Olomouckém kraji.
  • Akce místního významu v obcích Olomouckého kraje; akce společenského charakteru: plesy, košty, degustace, módní přehlídky, poutě, stavění a kácení máje, sousedská setkání, výročí měst, obcí a spolků, hody, srazy rodáků z obce, pietní akce, aj.
  • Publikační, audio a audiovizuální projekty: literatura a publicistika (periodická i neperiodická), hudební, filmová a audiovizuální tvorba, včetně ediční činnosti, radiové a rozhlasové projekty, tvorba podcastů a multimediální platformy.
  • Celoroční činnost v oblasti kultury: podpora celoroční činnosti profesionálních i neprofesionálních kulturních a uměleckých subjektů, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, realizace rezidenčních pobytů.
  • Jiné kulturní aktivity a akce: koncerty, divadelní a taneční představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, soutěže, sympozia, podpora řemesel, workshopy, přednášky, semináře, konference, aj.

Účelem dotačního programu 05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2022 je podpora celoroční činnosti páteřních profesionálních uměleckých souborů v Olomouckém kraji, kterými jsou např. Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc nebo Divadlo Šumperk.

05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 je určen k podpoře investičních projektů do oblasti výstavby, rekonstrukcí a pořízení vybavení do knihoven a kulturních zařízení za účelem zkvalitnění podmínek kulturního a společenského života v Olomouckém kraji.

Bližší informace o možnostech čerpání dotací včetně popisu, jak postupovat při podávání žádosti o krajské dotace, najdete zde

Informace k interaktivnímu formuláři pro vyúčtování dotací

Soubor typu pdfInformace k vyplňování interaktivního formuláře pro vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2022(423 kB)stáhnout

05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí - 2. kolo – od 13. 6. 2022 do 24. 6. 2022 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfVyhodnocení 1. kola dotačního programu(579,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(1000,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(640,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba nepodnikající na akci(277,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel akce(283,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba akce(282,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce akce(275,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace akce(283,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba nepodnikající na činnost(271 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel činnost(275,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(276,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - obce činnost(269,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace činnost(279,3 kB)stáhnout

05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí od 17. 1. 2022 do 28. 1. 2022 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfVyhodnocení dotačního programu(401,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(373,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(335,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba činnost(262,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy - příspěvkové organizace činnost(260,5 kB)stáhnout

05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 (příjem žádostí od 17. 1. 2022 do 28. 1. 2022 do 12:00 hodin)

Soubor typu pdfVyhodnocení dotačního programu(352 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(990,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová žádost(919,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce, města, městysy(621,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnické osoby(626,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace(628,1 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Tomáš Navrátil

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 605 t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 919

Mgr. Irena Kučová

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 205 i.kucova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 919

Kontakty

Mgr. Oldřich Novotný

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 535 o.novotny@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 919


Poslední změna 07. 06. 2022 14:09:45