Dotační program

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/39/2020 ze dne

17. 2. 2020 je vyhlášen dotační program: Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2020

Celková částka: 4 000 000 Kč

Dotační titul 1: Kontaktní a poradenské služby

Částka: 1 700 000 Kč

Dotační titul 2: Terénní programy

Částka: 1 000 000 Kč

Dotační titul 3: Ambulantní léčba

Částka: 500 000 Kč

Dotační titul 4: Doléčovací programy

Částka: 500 000 Kč

Dotační titul 5: Specifická selektivní a indikovaná primární prevence

Částka: 300 000 Kč

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 9. 4. 2020 do 27. 4. 2020

do 12 hodin.

Podrobné informace k jednotlivým dotačním titulům najdete zde

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 12. 3. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti v 10. patře budovy RCO, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc.

 

 

 

 

Kontakt

Mgr. Zuzana Starostová

proprotidrogový koordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112


Poslední změna 02. 07. 2021 10:29:02