dotační program

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/41/2019 ze dne

25. 2. 2019 je vyhlášen dotační program:

Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019

Celková částka: 3 000 000 Kč

Dotační titul 1: Kontaktní a poradenské služby

Částka: 1 250 000 Kč

Dotační titul 2: Terénní programy

Částka: 750 000 Kč

Dotační titul 3: Ambulantní léčba

Částka: 400 000 Kč

Dotační titul 4: Doléčovací programy

Částka: 400 000 Kč

Dotační titul 5: Specifická selektivní a indikovaná primární prevence

Částka: 200 000 Kč

Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 8. 4. 2019 do 26. 4. 2019 do 12 hodin.

Podrobné informace o jednotlivých dotačních titulech naleznete zde

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 12. 3. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti ve 14. patře budovy RCO, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc.

 

Kontakt

Mgr. Zuzana Starostová
protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116


Poslední změna 05. 03. 2019 14:51:15

© Krajský úřad Olomouckého kraje