Dotace

Nová Zelená Úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, bytových domech a veřejných budovách. Žádosti o dotace jsou nově přijímány od 22.10.2015 na základě kontinuální výzvy, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek. Pro letošní rok je k dispozici 520 milionů korun, v příštím roce je počítáno s 2,85 miliardy korun.

Více na http://www.novazelenausporam.cz/

 

EFEKT

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je minimálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně ve formě individuálních výzev.

Prioritou programu EFEKT je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské subjekty. Více zde http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039

 

Operační program Životní prostředí

Vše, co potřebuje žadatel o dotace vědět o Operačním programu Životní prostředí, ale také informace o dotační politice Evropské unie a České republiky v oblasti zlepšování životního prostředí lze nalézt v časopisu Priorita. Státní fond životního prostředí ČR připravuje Prioritu s cílem informovat o nových možnostech čerpání dotací v OPŽP, nabídnout čtenářům zkušenosti jiných měst s jejich čerpáním a provést případné žadatele úskalími legislativy srozumitelnou formou. Více zde http://www.opzp.cz/sekce/359/casopis-priorita/

 

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji (kotlíkové dotace v rámci OP ŽP 2014 - 2020)

Zde naleznete informace k tzv. kotlíkovým dotacím v Olomouckém kraji v rámci Operačního programu Životní prostřední 2014 - 2020. Přímý odkaz na tyto stránky je www.olkraj.cz/kotlikovedotace .

 

 

Kontakty

Ing. Roman Melo

energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327 r.melo@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 03. 02. 2017 14:23:04