Doplňující informace k dotačnímu řízení

03. 11. 2020

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

v dopise, jímž se ministryně práce a sociálních věcí obrací na poskytovatele sociálních služeb, o kterém jsme Vás informovali v Informaci pro poskytovatele sociálních služeb ze dne 2. 11. 2020 pod bodem 10. (dopis je zveřejněn na tomto odkaze: na https://1url.cz/IzIal), je uvedena informace o zvýšení platů/mezd od 1. 1. 2021 o 10 %; v této souvislosti doporučujeme o 10 % navýšit celkovou výši platových/mzdových nákladů v žádosti o dotaci z Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.

Je nutno zdůraznit, že o této skutečnosti nebyl Olomoucký kraj ze strany MPSV ČR informován, a to přesto, že tato skutečnost má zásadní vliv na dotační řízení na rok 2021. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Již podané žádosti je možno „vzít zpět“ a po úpravě je opětovně podat, a to až do okamžiku, kdy vyprší lhůta pro podávání žádostí; posledním dnem, kdy lze žádost o dotaci podat je 9. 11. 2020 (celý den).

V případě dotazů kontaktuje Ing. Kateřina Spáčilovou, k.spacilova@olkraj.cz, 585 508 482.


Poslední změna 03. 11. 2020 11:03:21