Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka

IČ: 70952213
Vznik: 17.04.2000
Sídlo svazku obcí: Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

Orgány svazku obcí:

  • předseda a 2 místopředsedové
  • manažer
  • kontrolní komise
  • rada svazku
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení

adresa

funkce

vznik funkce

Ivo Pitner 750 02 Beňov 24 předseda 08.12.2014
Zdeněk Dorazil 751 16 Želatovice 65 1. místopředseda 11.12.2018
Eva Kubíčková 751 14 Křtomil 10 2. místopředseda 11.12.2019

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi konáním jednotlivých zasedání Valné hromady a jedná navenek jeho jménem. Za svazek obcí jedná předseda svazku obcí nebo jeho místopředseda. Podepisování za svazek obcí se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému svazku obcí, připojí svůj podpis předseda a místopředseda svazku obcí. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy předseda nemůže funkci vykonávat, jinak plní úkoly pouze na základě písemného pověření předsed

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti sdružení je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, iniciování, definování a koordinace strategie pro dosažení trvale udržitelného rozvoje v souladu s Agendou 21 při zapojení veřejného i soukromého sektoru, tj. zejména rozvojových aktivit v oblastech lidských zdrojů, průmyslu, služeb, technické infrastruktury, rozvoje venkovských oblastí a zemědělství, dopravní infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu a turistiky s cílem získat pro tyto činnosti prostředky z veřejných zdrojů.


Poslední změna 06. 12. 2019 10:13:10