Dobré zprávy z konference – peníze půjdou do silnic, sociálních služeb, záchranky a školství

01. 03. 2021

Poslední únorovou středu proběhlo další jednání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). V pořadí bylo už dvacáté a poprvé se uskutečnilo on-line přenosem.

„Silnice II. třídy, sociální služby, záchranka a střední školství jsou čtyři témata, na která budou vyčleněny peníze přímo pro Olomoucký kraj. Máme nachystány projekty, které jsme připraveni předložit k financování z evropských zdrojů,“ uvedl v průběhu jednání Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Jednání se jako vždy zúčastnili představitelé kraje, starostové měst a obcí, zástupci ministerstva pro místní rozvoj, podnikatelské sféry i neziskového sektoru. RSK OK má za cíl koordinovat dotační politiku v regionu tak, aby se kraj rozvíjel ve vzájemné informovanosti a shodě všech zúčastněných stran.

Témata se diskutují také na celostátní úrovni. V Národní stálé konferenci bude nově zastupovat náš region krajská radní Zdeňka Dvořáková Kocourková.

20. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
20. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého
20. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého


Poslední změna 01. 03. 2021 14:56:54