Dobré zprávy z konference – peníze půjdou do silnic, sociálních služeb, záchranky a školství

26. 02. 2021

Poslední únorovou středu proběhlo další jednání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). V pořadí bylo už dvacáté a poprvé se uskutečnilo on-line přenosem.

„Silnice II. třídy, sociální služby, záchranka a střední školství jsou čtyři témata, na která budou vyčleněny peníze přímo pro Olomoucký kraj. Máme nachystány projekty, které jsme připraveni předložit k financování z evropských zdrojů,“ uvedl v průběhu jednání Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Jednání se jako vždy zúčastnili představitelé kraje, starostové měst a obcí, zástupci ministerstva pro místní rozvoj, podnikatelské sféry i neziskového sektoru. RSK OK má za cíl koordinovat dotační politiku v regionu tak, aby se kraj rozvíjel ve vzájemné informovanosti a shodě všech zúčastněných stran.

Témata se diskutují také na celostátní úrovni. V Národní stálé konferenci bude nově zastupovat náš region krajská radní Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Dobré zprávy z konference – peníze půjdou do silnic, sociálních služeb, záchranky a školství


Poslední změna 26. 02. 2021 12:32:47