Děti se přestěhují z dětských domovů do bytů a rodinných domků

22. 03. 2024

Olomoucký kraj pracuje na transformaci dětských domovů. Záměrem je dostat děti z velkokapacitních budov do menších domů a bytů, kde se budou cítit víc jako doma. První fáze plánu proto počítá s nákupem či výstavbou vhodných nemovitostí.

„Přestěhování dětí do menších objektů má zásadní výhody – kromě posílení pocitu domova je to také lepší začlenění těchto dětí a mládeže do společnosti,“ vysvětlil Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje. 

V nových domovech mají jejich obyvatelé společně s vychovateli fungovat jako běžná rodina a sdílet spolu každodenní aktivity. Společně tak budou například vařit, nakupovat a starat se o svoje okolí. Ve skupinkách má být maximálně šest dětí. Kraj nejdříve pořídí tři menší nemovitosti, postupně plánuje přikoupit dalších sedm.

„Jedná se o změnu celého systému fungování dětských domovů. Nejde jen o to přerozdělit jejich klienty do menších skupinek, ale také o jiný přístup vychovatelů. Ti budou procházet školeními, která je na tuto změnu připraví,“ doplnil Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství a vzdělávání.

Podobný přístup už zvolil Olomoucký kraj také v případě sociálních služeb. Přestěhovaní jejich klientů z velkých ústavů do menších domků se tam plně osvědčilo.

„I když plán proměny sociálních služeb budil v počátcích u některých lidí obavy, nakonec se všechny ukázaly jako zbytečné. Klienty se z ústavů podařilo do společnosti výborně začlenit a věřím, že podobný úspěch bude mít kraj i v případě transformace dětských domovů. Život v malé komunitě nápadně připomínající rodinu dětem z dětských domovů nejen dlužíme, ale společenské benefity výrazně převyšují vstupní investiční i provozní náklady,“ dodal Ivo Slavotínek, náměstek Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí.  

Děti se přestěhují z dětských domovů do bytů a rodinných domků


Poslední změna 22. 03. 2024 11:19:18