Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce

26. 03. 2019

V ideálních podmínkách budou už co nevidět uloženy svazky, které vlastní olomoucká vědecká knihovna. Ta má totiž zbrusu nový depozitář, který vyrostl díky krajské investici v Olomouci – Hejčíně. Novostavbu v úterý 26. března slavnostně otevřel náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

Vědecká knihovna disponuje tisícovkami svazků, které je třeba pečlivě uložit, aby zůstaly zachovány pro příští generace. Nový depozitář splňuje všechny podmínky k tomu, aby v něm právě o tyto knihy bylo postaráno co nejlépe,“ řekl náměstek Pavel Šoltys.

V depozitáři budou uloženy odborné knihy, časopisy a další tiskoviny – počítá se přitom se skladovací rezervou až na dvacet let.

Vybudování nového depozitáře je pro knihovnu velmi podstatné. Dosud byly fondy uloženy v sedmi objektech po celém městě, a to ještě v podmínkách prakticky vylučujících jejich dlouhodobé uchování,“ uvedla ředitelka Vědecké knihovny Olomouc Jitka Holásková.

Přesun do nového čeká na 1,25 miliónu svazků, které zaberou zhruba 26 500 metrů regálů. Stěhovat se budou ze šesti depozitářů přibližně čtyři měsíce.

Kromě skladovacích prostor nechybí místo pro úpravu knižních fondů - restaurátorské ateliery i digitalizační a mikrofilmovací pracoviště. Náklady na nový depozitář přesáhly 121 miliónů korun.

Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce
Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce
Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce
Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce
Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce
Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce
Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce
Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce
Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce


Poslední změna 28. 03. 2019 09:46:09