Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu

04. 04. 2024

Krajská příspěvková organizace poskytující sociální služby – Nové Zámky, přestěhuje další své klienty do rodinného domku, tentokrát do Zábřehu. Ve středu 3. dubna si ho převzali za účasti členů krajské rady. Jedná se o transformaci sociálních služeb, na které Olomoucký kraj pracuje a usiluje o ni dlouhodobě.

„Jde konkrétně o pátou etapu transformace Nových Zámků. Do novostavby rodinného domku se přestěhuje dvanáct klientů s duševním či fyzickým hendikepem. Jsme rádi, že se nám daří klienty postupně umisťovat podle plánu a že jim pomáháme zajistit příjemné bydlení, jako kdyby žili doma,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

Stavba stála celkem třicet pět miliónů korun, z toho dvaadvacet miliónů pokryla dotace z Evropské unie a ze státního rozpočtu. Zařízení bude sloužit klientům s nejvyšší mírou podpory a tato skutečnost si vyžádala odpovídající, nákladné úpravy a řešení.

„Chci, aby nejen ten zábřežský, ale všechny nové, malé domečky, které kraj buduje, umožnily klientům s kombinovaným postižením “žít skoro jako doma”. Naším cílem je poskytnout důstojný život nejen těm stávajícím klientům domova v Nových Zámcích, ale napříště občanům Zábřehu a Zábřežska tak, aby mohli i po odchodu svých rodičů právě skoro jako doma žít. A mám radost, že děti a mládež ze Zábřeha i díky soužití s novými spoluobčany z domečku na Havlíčkově ulici získají důležité sociální kompetence pro svůj život,” uvedl Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro sociální oblast.

Dům v Zábřehu disponuje dvěma oddělenými domácnostmi pro šest mužů i žen. V každé domácnosti jsou dva jednolůžkové a dva dvoulůžkové pokoje, včetně dvou koupelen, společenské místnosti a kuchyňky. Prostory domu jsou bezbariérové a náleží k nim i dvě velké terasy. Sociální službu bude v nepřetržitém provozu zajišťovat patnáct pracovníků.

Organizace Nové Zámky poskytuje tři sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu
Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu


Poslední změna 04. 04. 2024 15:57:44