Chcete být obcí přátelskou rodině? Zapojte se do projektu Olomouckého kraje

11. 07. 2022

Audit Family Friendly Community, tak zní přesný název projektu, který v těchto dnech zahajuje Olomoucký kraj. Jedná se o audit, který v obcích pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Jeho hlavním cílem je motivace občanů, aby měli zájem zasahovat do dění v obci a využili k tomu všech existujících možností.

„Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nejde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Cílem auditu je podpořit v obci klima, které je přátelské rodině, zaměřuje se na budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek.

Smyslem přitom není tvořit opatření od stolu, ale zapojit neziskový sektor, politickou reprezentaci, zaměstnavatele, školy a občany ve všech fázích života – rodiče, mládež i seniory.

„Audit lze použít v obcích všech velikostí, přičemž se provádí na území celé obce. Výjimkou jsou statutární města členěná na obvody nebo části. Ty je možné auditovat i jednotlivě,“ vysvětlil vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Olomouckého kraje Pavel Podivínský.

Olomoucký kraj nabízí obcím, které se do projektu zapojí, uhrazení nákladů celého auditu, vyjma realizace samotných opatření, která si obec nadefinuje. Proces udělení základního certifikátu trvá devět měsíců, plnění opatření pak tři roky. V případě splnění kritérií je obci udělen plnohodnotný certifikát, který obec může využít ke své propagaci.

Olomoucký kraj zahájí projekt v druhé polovině tohoto roku úvodním seminářem pro obce, které projeví zájem se zapojit. Účast na semináři je podmínkou pro vstup do projektu. Zájemci se dozví více na webu www.affc.cz. Bližší informace podá také odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje (Mgr. Lucie Brlková, e-mail: l.brlkova@olkraj.cz, tel.: 585 508 572).

Audit Family Friendly Community je realizován od roku 2006 v Rakousku. Licenci převzal Jihomoravský kraj, který je stanoven jako národní realizátor auditu. Nyní propůjčil Olomouckému kraji podlicenci.

Chcete být obcí přátelskou rodině? Zapojte se do projektu Olomouckého kraje Foto: archivní foto


Poslední změna 11. 07. 2022 11:29:37