Československé legie 1914-1920

Datum19. 09.-28. 11. 2020
Místo konáníVelký výstavní sál Muzea silnic ve Vikýřovicích
OrganizátorMuzeum silnic ve Vikýřovicích

Muzeum silnic ve Vikýřovicích Vás zve na výstavu Československé legie 1914-1920 - stoleté výročí návratu čs. legionářů do vlasti. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 19. 9. 2020 ve 14 hodin.

Putovní výstavu připravila v rámci projektu „Legie 100“ Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky, Vojenským historickým ústavem Praha, Vojenským historickým archívem Praha a dalšími institucemi.

Výstava provede diváky poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920. Vypovídá o historii tří nejznámějších legií – ruské, francouzské a italské, ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války, boje na hranicích nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava, obsahující několik stovek fotografií, je také doplněna o souhrn událostí válečných let 1914–1918. Přehledné postery jsou doplněny řadou zajímavých trojrozměrných exponátů z legionářské výstroje a výzbroje. Nejvíce pozornosti určitě přitáhnou zbraně – palné i chladné, části uniforem apod.

 

Československé legie 1914-1920


Poslední změna 09. 09. 2020 09:51:32