České účetní standardy pro VÚJ

Soubor typu pdfČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - 2020, 2021(237,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih - 2020, 2021(251,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 703 - Transfery - 2020, 2021(274,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky - 2020, 2021(250,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 705 - Rezervy - 2020, 2021(226,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - 2020, 2021(252,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 707 - Zásoby - 2020, 2021(260,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - 2020, 2021(935,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - příloha - 2020, 2021(552,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 709 - Vlastní zdroje - 2020, 2021(325,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - 2020, 2021(306,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 - Převodový můstek(341,8 kB)stáhnout


Poslední změna 08. 06. 2020 13:09:32