Černá Voda - kostel

Černá Voda - kostel, vrápenec malý
Černá Voda - kostel

» Katastrální území

    Černá Voda

» Rozloha

    0,04 ha

» Předmět ochrany

    vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

» Charakteristika

Lokalitou je půda katolického kostela Panny Marie v obci Černá Voda. Tato klasicistní stavba s ochrannou zdí a sochami Jana Evangelisty a Bolestné P. Marie byla postavena v letech 1787 až 1788. Obec Černá Voda se nalézá na východním okraji Žulovské pahorkatiny a severozápadně od Sokolského hřbetu, který jako výběžek Rychlebských hor odděluje tuto oblast od údolí řeky Bělé a města Jeseníku, od něhož je vzdálena asi 10 km. V půdních prostorách se vyskytuje letní kolonie vrápence malého, jež je předmětem ochrany této lokality. Letní kolonie vrápence bývá soustředěna hlavně v prostoru jižní části půdy, která je nejtemnější. Byl zde zjištěn i výskyt netopýrů dlouhouchých (Plecotus austriacus). Vrápence malé je snadné rozeznat od ostatních netopýrů na první pohled. Bývají zavěšeni na dobře viditelných místech a jsou zabaleni do křídelních blan, takže vypadají jako malé hruštičky.

» Péče o lokalitu

Péče o lokalitu spočívá v zabezpečení přístupu letounům do prostoru, nerušení, např. prováděním stavebních prací, v době přítomnosti letní kolonie. A následně pak v ochraně půdních prostor před trusem netopýrů a jeho pravidelný úklid.

» Význam lokality

Jedná se o regionálně významnou letní kolonii vrápence malého. V poslední době byl zaznamenán výrazný úbytek vrápenců malých, zatím z neznámých příčin.

Poslechněte si vrápence malého

Soubor typu mp3Vrápenec malý(503,6 kB)stáhnout

Mapa lokality

Mapa evropsky významné lokality Černá Voda - kostel


Poslední změna 11. 05. 2015 16:28:49

© Krajský úřad Olomouckého kraje