Ceny v oblasti kultury

Nominujte inspirativní osobnost nebo počin na cenu za přínos v oblasti kultury za rok 2023! 

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2023.


Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2023 v následujících kategoriích:
1) Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy). Cena bude udělena konkrétní osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče.
2) Výjimečný počin roku v oblasti umění. Je oceňována mimořádná umělecká aktivita (akce), která byla organizačně zajišťována nebo realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj, a to v následujících oblastech umělecké tvorby:
a) hudby,
b) výtvarného umění,
c) divadla,
d) filmu, rozhlasu a televize,
e) literatury.
3) Výjimečný počin v oblasti péče o kulturní dědictví, tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot. Je oceňována mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečňovaná na území kraje v různých oblastech neprofesionálního umění, v oblastech památkové péče, muzejnictví, knižní kultury, uchovávání kulturních tradic atd. a je organizačně zajišťována či realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.
4) Cena za podporu v oblasti kultury. Jsou oceňovány fyzické či právnické osoby za mimořádné aktivity v oblasti podpory kulturních hodnot (sponzoring, mecenášství).
5) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury.

Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou podávat právnické i fyzické osoby v termínu od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023 písemnou formou na adresu:

OLOMOUCKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor sportu, kultury a památkové péče
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Žádosti lze podat také elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
e-mail posta@olkraj.cz nebo datovou schránkou Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc; ID datové schránky: qiabfmf.

U zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti.

 

Předhled oceněných osobností a počinů si můžete stáhnout v pdf níže. Všechny informace naleznete také na společných stránkách Cen Olomouckého kraje 2022.

 

Chcete se dozvídat aktuality týkající se cen či další kulturní novinky z Olomouckého kraje? Přihlaste se k odběru Čti o ní, elektronického zpravodaje vydávaného Oddělením kultury Olomouckého kraje. První vydání si můžete přečíst zde.*

*Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu e-mailového zpravodaje Čti o ní, a to až do odvolání. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv v patičce každého e-mailového zpravodaje. Přihlášením se k odběru souhlasíte také s předáním osobních údajů do třetí země (USA), kde sídlí zpracovatel osobních údajů, služba Mailchimp. Dovolujeme si Vás informovat, že zpracovatel sídlí v zemi, která podle Evropské komise nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a ani správce osobních údajů neposkytuje vhodné záruky formou standardních smluvních doložek. Na straně Olomouckého kraje bude s Vašimi údaji zacházeno bezpečně a zodpovědně, tedy budou zpracovávány dle platných zákonů a dle zásad ochrany osobních údajů Olomouckého kraje.

 

Soubor typu docxCeny Olomouckého kraje za rok 2023_Nominační list.docx(23,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýzva k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2023.pdf(103,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu(289,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za rok 2022(491,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýsledky Cen Olomouckého kraje za rok 2020 a 2021(493,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCeny Olomouckého kraje za rok 2019(501,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCeny Olomouckého kraje za rok 2018(489,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCeny Olomouckého kraje za rok 2017(337,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jaroslava Píšová

referent kultury a muzejních sbírek
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury
   585 508 208 j.pisova@olkraj.cz
Jeremenkova 1142/42, 77900 Olomouc, patro , kancelář: 907


Poslední změna 27. 11. 2023 14:01:35