Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost

 

Hejtman Olomouckého kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašuje 2. ročník soutěže

„Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“.

Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Olomoucký kraj ocení snahy integrace zájmů sociálních, ekonomických, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností.

Až do 30. září 2022 přijímá Olomoucký kraj přihlášky (včetně vyplněných sebehodnotících dotazníků) do druhého ročníku soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost.

Pro rok 2022 byly pro tuto soutěž zřízeny oficiální webové stránky, kde naleznete všechny potřebné informace o soutěži, k přihlášení se a sebehodnotící dotazníky.

Olomoucký kraj připravil, nejen pro soutěžící, bezplatné online semináře, které bude vedeny certifikovanou manažerkou společenské odpovědnosti.

Odkaz na nové webové stránky naleznete ZDE.

Aktuality

18.05.2022 - Startuje druhý ročník soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Firmy, neziskovky, živnostníci, ale také školy a obce se mohou hlásit do soutěže o Cenu hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Dobrovolné uplatňování zásad společenské odpovědnosti přináší konkurenční výhody a je pozitivně vnímáno jejich okolím.

Startuje druhý ročník soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Vítězové v soutěži Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2020:

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců

 1. místo: Švamberk.com, SE

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců

 1. místo: SHM, s.r.o.
 2. místo: Kendrion, s.r.o.
 3. místo: ZD Unčovice

KATEGORIE: Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců

 1. místo: Dormer Pramet, s.r.o.
 2. místo: Precheza, a.s.
 3. místo: Siemens, s.r.o. Mohelnice

KATEGORIE: Obce s rozšířenou působností

 1. místo: Město Hranice
 2. místo: Statutární město Olomouc
 3. místo: Statutární město Prostějov

KATEGORIE: Organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců

 1. místo: RC Heřmánek, z.s.
 2. místo: Czechitas z.ú.

KATEGORIE: Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců

 1. místo: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc
 2. místo: Fakultní nemocnice Olomouc
 3. místo: Společnost podané ruce o.p.s                                                    

KATEGORIE: Mikropodniky, živnostníci

 1. místo: Michal Hrdlička
 2. místo: Schaumannův Dvůr, s.r.o.

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ: za přínos v uplatňování principů společenské odpovědnosti v Olomouckém kraji  

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc

ČESTNÁ UZNÁNÍ ZA ÚČAST V SOUTĚŽI:

Městská policie Prostějov

Cement Hranice, a.s.

ABO valve, s.r.o.

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy), organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, které jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR). Cena hejtmana má regionální charakter, ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR, má za cíl zvýšit povědomí o problematice společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž organizací orientující se na tuto problematiku.

Představení společenské odpovědnosti:

Společenská odpovědnost organizací a firem spočívá v zapojení do celospolečenských témat, je pozitivně přijímána okolím, CSR odpovědnost přináší ekonomické úspory, konkurenční výhody a promítá se v jejich reputaci.

Hlásíte se k naplňování tohoto konceptu? Uplatňujete v praxi aktivity, které principy CSR splňují? Chcete si ujasnit své pozice? Pak neváhejte a přihlaste se do Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost vyplněním a odesláním přiloženého dotazníku a přihlášky. Při vyplňování dotazníku zvažte, jaké aktivity v zadaných oblastech realizujete, čím prokážete jejich existenci a také jaká opatření k dalšímu zlepšení v dané oblasti plánujete do budoucna. Zejména se pokuste formulovat konkrétní důkazy potřebné pro vyhodnocení.

Podmínky soutěže:

1. Soutěž pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR, jejíž know-how soutěž využívá

2. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce, mikropodniky, živnostníci, které působí na území Olomouckého kraje podle Zásad soutěže

Soutěž je rozdělena do kategorií:

 • podnikatelské subjekty (firmy):

1.1. Do 50 zaměstnanců

1.2. Do 250 zaměstnanců

1.3. Nad 250 zaměstnanců

 • organizace veřejného sektoru (včetně neziskových nestátních organizací):

1.1. Do 50 zaměstnanců

1.2. Nad 50 zaměstnanců

 • obce:

1.1. Obce s rozšířenou působností (ORP)

1.2. Ostatní obce

 • mikropodniky, živnostníci

 

Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Olomouckého kraje (dále jen KÚOK) některým ze způsobů:

 • emailem na adresu: r.vasicek@olkraj.cz  (zasláním vyplněného dotazníku pro příslušnou kategorii)

 • vyplněním přihlášky (v příloze)

 • datovou schránkou: Olomoucký kraj  ID: qiabfmf (s uvedením – adresováno odboru strategického rozvoje kraje KÚOK)

 

4. V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku a dotazník v daném termínu, na uvedené adresy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

5. O udělení ocenění rozhoduje Hodnotící komise, která je vždy na daný ročník jmenována hejtmanem (náměstkem) Olomouckého kraje a je složena ze zástupců kraje i Rady kvality České republiky.

6. Za jednotlivé jmenované členy hodnotící komise je přípustný zástup. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda komise. 

7. V každé kategorii či podkategorii bude oceněno 1. místo dle hodnocení poroty.

8. Vyhlášení výsledků a slavnostní předání bude upřesněno na tomto webu s ohledem na aktuální situaci spojenou s Covid 19.

9. Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.

Podporovatelem soutěže je společnost NET4GAS, s.r.o.

Kontakty

Bc. Radovan Vašíček

referent podpory podnikání
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 696 r.vasicek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1206


Poslední změna 18. 08. 2022 12:21:51