Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost

Hejtman Olomouckého kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašuje 1. pilotní ročník

„Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“.

Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Olomoucký kraj ocení snahy integrace zájmů sociálních, ekonomických, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Až do poloviny září 2021 přijímá Olomoucký kraj přihlášky do historicky prvního ročníku nové regionální soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost.

Sběr přihlášek PRODLOUŽEN DO 30. ZÁŘÍ 2021

Zájemcům o účast v soutěži doporučujeme účast na bezplatných online seminářích, které budou vedeny CSR manažerem

Termíny konání online seminářů:

28., 29. a 30. června 2021

23., 24. a 25. srpna 2021

Pro účast na semináři je nutná registrace na odkazu:

www.bit.ly/cena-hejtmana-olk-2021

Semináře Vám poskytnou informace k průběhu soutěže, jak se přihlásit a vyplnit sebehodnotící zprávu, kdy budou vyhlášeny výsledky soutěže.

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy), organizace veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, které jsou aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti organizací (CSR). Cena hejtmana má regionální charakter, ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR, má za cíl zvýšit povědomí o problematice společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž organizací orientující se na tuto problematiku.

Představení společenské odpovědnosti:

Společenská odpovědnost organizací a firem spočívá v zapojení do celospolečenských témat, je pozitivně přijímána okolím, CSR odpovědnost přináší ekonomické úspory, konkurenční výhody a promítá se v jejich reputaci.

Hlásíte se k naplňování tohoto konceptu? Uplatňujete v praxi aktivity, které principy CSR splňují? Chcete si ujasnit své pozice? Pak neváhejte a přihlaste se do Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost vyplněním a odesláním přiloženého dotazníku a přihlášky. Při vyplňování dotazníku zvažte, jaké aktivity v zadaných oblastech realizujete, čím prokážete jejich existenci a také jaká opatření k dalšímu zlepšení v dané oblasti plánujete do budoucna. Zejména se pokuste formulovat konkrétní důkazy potřebné pro vyhodnocení.

Podmínky soutěže:

1. Soutěž pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR, jejíž know-how soutěž využívá

2. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce, mikropodniky, živnostníci, které působí na území Olomouckého kraje podle Zásad soutěže

3. Termín podání přihlášek je do 30. září 2021

Soutěž je rozdělena do kategorií:

  • podnikatelské subjekty (firmy):

1.1. Do 50 zaměstnanců

1.2. Do 250 zaměstnanců

1.3. Nad 250 zaměstnanců

  • organizace veřejného sektoru (včetně neziskových nestátních organizací):

1.1. Do 50 zaměstnanců

1.2. Nad 50 zaměstnanců

  • obce:

1.1. Obce s rozšířenou působností (ORP)

1.2. Ostatní obce

  • mikropodniky, živnostníci

 

Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Olomouckého kraje (dále jen KÚOK) některým ze způsobů:

  • emailem na adresu: r.vasicek@olkraj.cz  (zasláním vyplněného dotazníku pro příslušnou kategorii)

  • vyplněním přihlášky (v příloze)

  • datovou schránkou: Olomoucký kraj  ID: qiabfmf (s uvedením – adresováno odboru strategického rozvoje kraje KÚOK)

 

4. V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku a dotazník v daném termínu, na uvedené adresy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

5. O udělení ocenění rozhoduje Hodnotící komise, která je vždy na daný ročník jmenována hejtmanem (náměstkem) Olomouckého kraje a je složena ze zástupců kraje i Rady kvality České republiky.

6. Za jednotlivé jmenované členy hodnotící komise je přípustný zástup. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda komise. 

7. V každé kategorii či podkategorii bude oceněno 1. místo dle hodnocení poroty.

8. Vyhlášení výsledků a slavnostní předání bude upřesněno na tomto webu s ohledem na aktuální situaci spojenou s Covid 19.

9. Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.

 

Přihlášky do soutěže, zásady soutěže, dotazníky pro soutěžící, plakát k zahájení soutěže a pozvánku na semináře najdete níže.

Podporovatelem soutěže je společnost NET4GAS, s.r.o.

 

Přihlášky do soutěže

Přihláška pro Podnikatelský sektor

Přihláška pro Obce

Přihláška pro Veřejný sektor

Přihláška pro Mikropodniky a živnostníky

Zásady soutěže

Soubor typu pdfZásady ROK Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost(535 kB)stáhnout

Dotazníky pro soutěžící

Soubor typu pdfDotazník - Mikropodnik, živnostník(965,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxDotazník - Mikropodnik živnostník.docx(53,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotazník - Obce(807,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxDotazník - Obce.docx(56,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotazník - Podnikatelský sektor(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu docxDotazník - Podnikatelský sektor.docx(55,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotazník - Veřejný sektor(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu docxDotazník - Veřejný sektor.docx(55 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUkázka vyplnění dotazníku - Vzorový_dotazník.pdf(346,9 kB)stáhnout

Plakát k zahájení soutěže a pozvánka na semináře

Soubor typu pdfPlakát k soutěži Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2020(628,3 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Radovan Vašíček

referent podpory podnikání
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 696 r.vasicek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1206


Poslední změna 03. 09. 2021 09:00:04