Cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Cena hejtmana
Cena hejtmana 2
Cena hejtmana 3

Olomoucký kraj každoročně uděluje Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Cena je udělována v souladu s Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Cenu uděluje hejtman po projednání Pracovní skupinou k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje.

Cenu lze například udělit fyzické nebo právnické osobě:

 • za činnost, popřípadě čin, vykonávanou ve prospěch osob se zdravotním postižením na území Olomouckého kraje
 • jako poděkování sponzorům, kteří se významně podíleli na činnosti organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraje
 • za reprezentaci osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje v zahraničí
 • za dlouhodobou, soustavnou činnost na poli vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
 • za publicistickou činnost přibližující každodenní život osob se zdravotním postižením

Cena je předávána v rámci významné společenské akce pořádané Olomouckým krajem.

Nominováni na tuto cenu mohou být občané, spolky, sdružení i právnické subjekty.

Návrhy na udělení ceny mohou zasílat občané, spolky, sdružení i právnické subjekty.

HISTORIE UDĚLOVÁNÍ CENY

 • 2005 Connex Morava, a.s.
 • 2006 pan Engelbert Mildner
 • 2007 manželé Valerij a Monika Globovi – „Duše v pohybu“
 • 2008 pan Mgr. Ota Panský
 • 2009 paní Mgr. Barunka Trávníčková
 • 2010 paní Hana Mösnerová
 • 2011 pan Ing. Tomáš Tylich
 • 2012 pan Jan Příborský
 • 2013 Občanské sdružení Ryzáček
 • 2014 pan Mgr. Rostislav Libíček
 • 2015 paní Hana Hanušková
 • 2016 paní Ivana Plíhalová
 • 2017 pan Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.
 • 2018 paní Maria Gianina Oslobanu a Jana Nakládalová
 • 2019 pan Karel Giebisch a pan Mgr. Milan Langer
 • 2020 pan Mojmír Janků a pan Vlastimil Mráček
 • 2021 pan Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

Dokumenty

Soubor typu docxFormulář pro návrh na udělení ceny hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením(19,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŘÁD pro udělování Ceny hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se ZP(128,6 kB)stáhnout


Poslední změna 02. 01. 2023 11:06:52