B-solutions - třetí výzva k předkládání projektových žádostí

13. 07. 2020

Asociace evropských hraničních regionů ve spolupráci (AEBR) s Evropskou komisí DG REGIO vyhlásila třetí výzvu k předkládání návrhů v rámci iniciativy b-solutions.  Správní orgány a přeshraniční struktury mají možnost získat specializovanou právní podporu k řešení právních a správních překážek ve spolupráci s přeshraničními sousedy.

Projektové žádosti lze přijímat do 21.9.2020. AEBR vydalo kompendium, které analyzuje 43 překážek a jejich řešení, které se během prvních dvou výzev objevily. Celé kompendium je dostupné na: https://www.b-solutionsproject.com/

 


Poslední změna 13. 07. 2020 18:36:18