Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 29. 4. 2019:

Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 29. 4. 2019 - I. část(43,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 29. 4. 2019 - II. část(25,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 29. 4. 2019 - III. část(46,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 29. 4. 2019 - IV. část(43,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 29. 4. 2019 - V. část(38,6 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 29. 4. 2019  jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(7,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(4,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(890,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1015,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. (914,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení(28 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.6. Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp36. Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 – vyhodnocení(5,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 – vyhodnocení(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 – vyhodnocení(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Dohoda o narovnání s Pardubickým krajem(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje se statutárním městem Olomouc(959,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp311. Smlouva na provozní soubor Haná s dopravcem České dráhy, a.s. (7,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Smlouva na provozní soubor Sever s dopravcem České dráhy, a.s. (1020,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp313.1.-13.5. Majetkoprávní záležitosti(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2017/2018(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2019(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp316. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem(3,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 2 a 3(5,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp321. Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp322. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče (9,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp322.1. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp323. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2019(999,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp324. Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení 1. kola(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp325. Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp326. Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora výstavby a rekonstrukcí(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Víceletá podpora významných kulturních akcí – vyhodnocení(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp328. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 1. kolo(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Víceletá podpora v oblasti sportu – vyhodnocení(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 – vyhodnocení(4,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení (2,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální (10,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp334. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp335. Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2018(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví (18,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp337. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019 – vyhodnocení DT 2(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp338. Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019 – vyhlášení(807,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp339. Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp340. Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.“(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – vyhodnocení(3,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp342. Program na podporu místních produktů 2019 – vyhodnocení(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Program na podporu podnikání 2019 – vyhodnocení(712,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp344. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje(2 MB)stáhnout
Soubor typu mp344.1. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – DODATEK(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – vyhodnocení za rok 2018(22,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(765,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp347. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp348. Personální záležitosti Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje (782,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp349. Personální záležitosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje (852,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp349.1. Personální záležitosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK(1022,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp350. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení(605,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp350.1. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – DODATEK(722,6 kB)stáhnout
Soubor typu mp350.2. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice(648,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp351. Program na podporu JSDH 2019 – vyhodnocení dotačního titulu č. 1(808,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp352. Program na podporu JSDH 2019 – vyhodnocení dotačního titulu č. 2(752,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp353. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp354. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp354.1. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů – DODATEK(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp355. Návrh změny stanov spolku Prostějov olympijský, z.s.(33,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp356.1. Různé – Finanční situace poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji v roce 2019(3,6 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 02. 05. 2019 12:44:05

© Krajský úřad Olomouckého kraje