Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 24. 6. 2019:

Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 24. 6. 2019 - I. část(35,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 24. 6. 2019 - II. část(34,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 24. 6. 2019 - III. část(42,1 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 24. 6. 2019  jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(4,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(562,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp33. Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(6 MB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje(12 MB)stáhnout
Soubor typu mp34.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK (659,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp35. Personální záležitosti výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje(801,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Personální záležitosti výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK(918,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp36. Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – závěrečný účet(4 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje 2018(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp38.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny(902,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp38.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK(883,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp38.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(921,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp38.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2019(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp38.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp38.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK (816,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp38.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp38.5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK (1004,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp38.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp39. Dodatek č. 27 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje(3 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury(3 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 (890,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp313. Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 – revokace části usnesení(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp316.1. - 16.5. Majetkoprávní záležitosti - I. část(463 kB)stáhnout
Soubor typu mp316.1. - 16.5. Majetkoprávní záležitosti - II. část(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství(3 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji“(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp321. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče (925,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp322. Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení DT 4 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp323. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace obci Ruda nad Moravou(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp324. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(464,3 kB)stáhnout
Soubor typu mp325. Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020(965,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp326. Licenční smlouva k projektu Rodinné pasy Olomouckého kraje – Jihomoravský kraj(756,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp327. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji(704,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp328. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2(954,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp329. Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2019 – vyhodnocení(5,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp330. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví(879,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp331. Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019 – vyhodnocení(1021,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp332. Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje ÚAP (územně analytické podklady)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp333. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – změna účelu schválené dotace(990,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp333.1. Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – změna účelu schválené dotace – DODATEK (659,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp334. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(833,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp335. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Individuální dotace v oblasti krizového řízení – obec Opatovice – dodatek č. 1(921,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp337. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy (8,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp338. Změna termínů vyúčtování projektových dokumentací realizovaných Správou silnic Olomouckého kraje, p. o. (861,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp339. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. (1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp340. Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 – vyhodnocení (5,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019 – vyhlášení (1 MB)stáhnout
Soubor typu mp342. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální (2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp343. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Podpora speciální neurorehabilitační péče dětských pacientů s DMO a jinými postiženími mozku“(862,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp344. Smlouvy o úvěru – fixace úrokových sazeb(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp345.1 Různé - RNDr. Seitlová(12,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp345.2 Různé - Mgr. Slavotínek(20,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Různé(6,3 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 25. 06. 2019 10:16:47

© Krajský úřad Olomouckého kraje