Archiv aktualit

21.11.2011 - Workshop - Sociální podnikání

Pozvánka na workshop - Sociální podnikání

03.11.2011 - Workshop - Zvyšování kvality sociálních služeb

Pozvánka na workshop - Zvyšování kvality sociálních služeb

14.10.2011 - Workshop - Sociální vyloučení a fenomén zadlužení

Pozvánka na workshop k tématu sociálního vyloučení a fenoménu zadlužení

04.10.2011 - Workshop - Krizová psychosociální pomoc v Olomouckém kraji

Pozvánka na workshop - Krizová psychosociální pomoc v Olomouckém kraji

30.09.2011 - Workshop - Sociální podnikání

Pozvánka na workshop - Sociální podnikání

12.07.2011 - Konference - Závislost na alkoholu a patologické hráčství

Pozvánka na konferenci - Závislost na alkoholu a patologické hráčství

30.06.2011 - Workshop - Standardy pro orgány sociálně - právní ochrany dětí

Pozvánka na workshop - Standardy pro orgány sociálně - právní ochrany dětí

23.06.2011 - Workshop - Sociální podnikání

Pozvánka na workshop - Sociální podnikání

21.06.2011 - Workshop - Zvyšování kvality sociálních služeb

Pozvánka na workshop - Zvyšování kvality sociálních služeb - oblast dobrovolnictví

09.06.2011 - Konference Mezikulturní dialog: Role médií v integraci cizinců a Romů

Pozvánka na konferenci Mezikulturní dialog: Role médií v integraci cizinců a Romů

29.09.2010 - Konference KPSS

Pozvánka na konferenci o komunitním plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji.