Archiv aktualit

14.03.2023 - Jak na veřejné zakázky? Poradí seminář!

Centrum pro regionální rozvoj Olomouc pořádá pro zájemce seminář IROP ZAKÁZKY TOUR, který se bude konat 5. 4. 2023. Cílem setkání je poskytnout žadatelům aktuální informace k veřejným zakázkám v IROP.

13.03.2023 - Seminář k ukončování projektů z IROP 1

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se v Olomouci uskuteční akce pořádaná Centrem pro regionální rozvoj Olomouc.

18.01.2023 - Informační den k programu URBACT IV.

Dnes se v prostorách krajského úřadu uskutečnil informační den k nové výzvě pro Action Planning Network v souvislosti se zahájením programu URBACT IV.

09.01.2023 - Workshop k výzvě pro střední školy

V pátek 6. ledna 2023 se konal v Olomouci workshop pro žadatele ve 42. výzvě IROP 2021-2027. Akce se zúčastnili nositelé a předkladatelé projektů středních škol, které byly schváleny v Regionálním akčním plánu Olomouckého kraje k podpoře z regionální obálky určené na investice do středního školství. Účastníky byli jak nositelé krajských projektů tak projektů jiných zřizovatelů.

04.01.2023 - Informační den k výzvě programu URBACT IV

Ve středu 18. ledna 2023 se v Olomouci, v budově krajského úřadu, Jeremenkova 40a, uskuteční akce připravená Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním kontaktním místem URBACT IV pr

16.12.2022 - Klíčové téma jednání - energetika

Dvacáté páté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se konalo ve středu 14. 12. 2022 v Olomouci, setkali se zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, místních akčních skupin, Univerzity Palackého Olomouc, Úřadu práce, Agentury pro sociální začleňování, Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací

08.11.2022 - Vyhlášení 3. výzvy k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu

Třetí výzva k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu (large-scale) byla vyhlášena 3. listopadu 2022, tentokrát v souladu s plánem RePowerEU.

03.11.2022 - V Olomouci zasedala Regionální stálá konference

Dvacáté čtvrté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se konalo koncem října v Olomouci. Jednání se zúčastnili zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, ale i podnikatelského sektoru nebo například místních akčních skupin a Univerzity Palackého.

26.10.2022 - Seminář k aktuální výzvě OPZ+

V úterý 25. října 2022 se v Olomouci konal seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Akci zorganizoval sekretariát RSK OK ve spolupráci s Řídicím orgánem OPZ+ a byla určena zájemcům z celého území Moravy.

24.10.2022 - Informace a rady dostal každý zájemce!

Více než 40 zástupců firem a podnikatelů se sešlo minulý týden v Olomouci.

21.10.2022 - Možnosti podpory pro zájemce o sociální podnikání

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s Řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) uspořádal ve středu 19. 10. 2022 seminář pro žadatele ve výzvy č. 024 Podpora sociálního podnikání.

13.10.2022 - Jaké jsou aktuální dotace pro podnikatele? Víme a poradíme!

V pátek 21. října 2022 se uskuteční v Olomouci Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání. Akci připravil Olomoucký kraj v rámci aktivit Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s regionálními partnery.